Agnieszka Mrozowicka

Attorney-At-Law

Posiada doświadczenie w udzielaniu bieżącej pomocy prawnej polskim i zagranicznym klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego i korporacyjnego.

Świadczyła usługi prawne klientom także w zakresie restrukturyzacji korporacyjnej. Brała udział w wielu transakcjach na rynku korporacyjnym i kapitałowym, m.in. w fuzjach i przejęciach oraz sprawach związanych z wykonywaniem praw akcyjnych.

Posiada praktyczne doświadczenie w sferze relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego.

Let's talk