May 2021

Firma w Czechach – podstawowe informacje

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Galopujące zmiany w polskim prawie i rzeczywistości biznesowej stanowią nowe wyzwania dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców prowadzących biznes w ramach jednoosobowej działalności, ale i spółek handlowych.

Mając na uwadze postępującą globalizację czy cyfryzacje biznesu, sporo osób zastanawia się nad przeniesieniem części lub w całości prowadzonej działalności do innego kraju. Jedną z ciekawszych opcji jest otworzenie spółki w Czechach.

SP. z o.o. czyli S.R.O.

Obowiązujące w Czechach prawo jest zbliżone do naszego. Obowiązują w nim podobne regulacje prawne, a więc można wykonywać działalność osobiście (tzw. OSVČ) czy w ramach spółek.

Podobne, nie oznacza, że takie same – jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach i tutaj także te szczegóły mają znaczenie. W przypadku spółki w Czechach jest sporo różnic in plus.

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným, skrót s.r.o.) Tak jak w polskim odpowiedniku, wspólnicy w spółce s.r.o. nie odpowiadają za jej długi. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki jest także podobnie uregulowana, tj. w przypadku, gdyby udowodniono im naruszenie prawa lub przyczynili się do upadłości spółki – mogą odpowiadać za jej zobowiązania.

Wymogi dla spółki w Czechach

Tak jak w spółce z o.o. tak i w spółce s.r.o. należy przygotować umowę spółki, gdzie określa się cele spółki, zakres działalności, działanie organów itp. S.r.o. wymaga także utworzenia kapitału zakładowego, lecz w przeciwieństwie do sp. z o.o. kapitał ten jest niewielki i wynosi 1 koronę czeską (ok. 17 groszy).

Spółkę zakłada się u notariusza, który może także dokonać zgłoszenia jej do rejestru handlowego.

Poza kapitałem zakładowym trzeba także wskazać adres, pod którym będzie widniała siedziba spółki. Dodatkowo trzeba przedłożyć odpisy z rejestru karnego o niekaraniu członków zarządu. Inaczej niż w Polsce, nie wystarczy samo oświadczenie.

Przed dokonaniem rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców, należy także założyć rachunek bankowy, na który będą wprowadzone środki pieniężne tytułem kapitału zakładowego.

Wszystko to można zrobić zdalnie, przy pomocy ustanowionego wcześniej pełnomocnika.

Want to know more?
Write to us!Contact us

Firma w Czechach - Podatki

Podobnie jak w Polsce mamy podatek dochodowy od osób prawnych, który wynosi 19%. Wysokość tego podatku można optymalizować.

W Czechach nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych (nasze PCC) więc wszelkie umowy spółki czy zbycia udziałów są wolne od tego obciążenia.

Jeżeli spółka osiągnie obrót w ostatnich 12 miesiącach powyżej 1 miliona koron czeskich (tj. ok. 176.500 złotych) stanie się obowiązkowo płatnikiem podatku od towarów i usług, który w Czechach jest niższy i wynosi 21%, co może okazać się istotne przy świadczeniu usług bądź sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, gdzie kwota brutto jest dla kupujących najistotniejsza.

Korzyści firmy w Czechach

Czechy oferują szereg różnego rodzaju ulg, takich jak: system zwolnień dotyczących pojazdów oraz zmniejszone koszty związane z założeniem spółki, ulga na prywatne fundusze emerytalne, ulga na szkolenia i wiele innych. Do tego, urzędy w Czechach są nastawione na pomoc przedsiębiorcy, a nie jego ściganie i karanie – to ważna i zauważalna różnica względem polskiej rzeczywistości.

Cały system podatkowy jest znacznie prostszy i bardziej przejrzysty, dzięki czemu łatwiej o unikniecie problemów.

Można powiedzieć, że to właśnie dzięki powyższym korzyściom przedsiębiorcy z całego świata wybierają otwieranie firmy w Czechach. Ponadto system podatkowy w Czechach jest stabilniejszy niż w Polsce i nie podlega tak częstym zmianom.

Członkowie zarządu nie muszą być zatrudnieni w spółce ani płacić z tego tytułu ubezpieczenia społecznego, nawet jeśli zarząd jest jednoosobowy.

W przypadku prowadzenia działalności w sektorze biznesowym B2B, świadczenie usług na rzecz dotychczasowych klientów z Polski pozwoli na zastosowanie co do zasady zwolnienia z VAT czy zastosowania „0” stawki VAT.

Założenie firmy w Czechach

Założenie firmy w Czechach, to pewne korzyści finansowe i bardzo duża wygoda związana ze stabilnym prawem i klimatem sprzyjania przedsiębiorczości i ludziom nastawionym na pracę i rozwój.

Jeżeli interesuje Cię temat założenia spółki w Czechach zapraszamy do kontaktu – oddział naszej kancelarii w Bielsku-Białej zapewnia profesjonale wsparcie w tym zakresie, chociażby dzięki prawnikom władającym językiem czeskim.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents