February 2024

Kto ma obowiązek wdrożyć AML w swojej firmie?

6 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

W pierwszym wpisie, który ukazał się na naszym blogu [artykuł dostępny tutaj], skupiłem się na ogólnym omówieniu na czym polegają obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w skrócie też AML).


Poniżej krótko opisuję, kto dokładnie ma obowiązek wdrożenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Czy Twoja firma zalicza się do grona wybrańców? 🙂


Czy jesteś instytucją obowiązaną w świetle ustawy AML?

Zacznę od tego, że nie wszystkie firmy czy przedsiębiorcy muszą wdrożyć AML.


Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dość precyzyjnie określają katalog podmiotów, które zobowiązane są do wdrożenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Te firmy, które mają obowiązek wdrożenia AML, nazywane są instytucjami obowiązanymi.


Do 30 października 2021. takimi instytucjami obowiązanymi były m.in.:

 1. Przedsiębiorcy - w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro. Bez znaczenia jest tutaj, czy kwota ta dotyczy jednej transakcji, czy też kilku operacji, które nawet mogą być ze sobą powiązane.
 2. Krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych.
 3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową.
 4. Kantory kryptowalut.
 5. Notariusze.
 6. Adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi.
 7. Wirtualne biura.
 8. Przedsiębiorcy prowadzący gry hazardowe.
 9. Instytucje pożyczkowe.
 10. Lombardy.
 11. Fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
 12. Banki, instytucje finansowe.
 13. Pośrednicy ubezpieczeniowi.

Od 31 października 2021 r. katalog instytucji obowiązanych został rozszerzony i obecnie dotyczy także m.in:

 1. Księgowych i wszystkich podmiotów świadczących usługi związane z doradztwem i obsługą podatkową, nawet jeśli są to jednoosobowe biura rachunkowe.
 2. Galerie sztuki i domy aukcyjne.
 3. Pośredników w obrocie nieruchomościami, z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej lub równej 10.000 euro.
 4. Przedsiębiorcy przyjmujący płatności w gotówce o wartości równej lub większej niż 10 tys. euro. 

Jak widać, większość branż jest precyzyjnie nazwana - księgowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami itp.

Ale jest też pewna ogólna grupa, do której zaliczają się przedsiębiorcy (ale też fundacje czy stowarzyszenia), którzy przyjmują płatności za towary lub usługi gotówką w kwocie równej lub większej niż 10 tys. euro.

W tym przypadku nieważne więc w jakiej branży działa Twoja firma, jeśli przyjmujesz takie płatności (równe lub wyższe niż 10 tys. euro) w gotówce - masz też obowiązek stosować AML.


Tu ważne jest żeby pamiętać, że nie dotyczy to wyłącznie jednej transakcji, ale także transakcji powiązanych. A więc jeśli z jednym z kontrahentów rozliczasz się gotówką w serii kolejnych transakcji i łączna kwota tych rozliczeń będzie równa lub przekroczy 10 tys. euro to także staniesz się instytucją obowiązaną i będziesz musiał/a stosować AML.


Kolejne pytanie brzmi – czy w takim przypadku muszę stosować przepisy AML wobec tego jednego kontrahenta, czy jednak wobec wszystkich pozostałych także, nawet jeżeli ich płatności są niższe niż 10 tys. euro lub nie są dokonywane gotówkowo?


Na szczęście dla przedsiębiorców, przepisy i procedury AML musisz zastosować wyłącznie w stosunku do tego jednego kontrahenta, z którym rozliczenia gotówkowe są równe lub przekroczyły 10 tys. euro.


Co ważne, przepisy AML musisz zastosować w stosunku tylko do tej transakcji. Nawet więc, jak będziesz miał inne transakcje (koniecznie niepowiązane z tą gotówkową!) z tym samym kontrahentem, nie musisz do nich stosować zasad AML.


Tak samo jak nie musisz ich w takim przypadku stosować względem innych swoich kontrahentów – uzyskanie „statusu AML” z powodu jednej transakcji gotówkowej równej lub przekraczającej 10 tys. euro nie powoduje automatycznego stania się instytucją obowiązaną względem wszystkich innych kontrahentów.Dlaczego muszę stosować AML? Jakie mam  w związku z AML obowiązki?

Skąd taki, a nie inny wybór branż objętych obowiązkiem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

Jedyna odpowiedź jest taka, że branże te zostały przez ustawodawcę uznane za szczególnie narażone na pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu i dlatego nałożono na nie dodatkowe wymogi. Wymogi, które mają znacznie utrudnić pranie pieniędzy i zagwarantować zgłaszanie tego procederu odpowiednim organom.


Te dodatkowe obowiązki to między innymi:

 1. Wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, która jest odpowiedzialna za wdrożenie i wykonywanie obowiązków AML.
 2. Identyfikacja i weryfikacja klienta w ramach procedury "poznaj swojego klienta", a więc KYC - Know Your Customer (o której przeczytasz w naszym wpisie "Czym jest procedura KYC").
 3. Monitorowanie transakcji klientów, w celu wykrywania podejrzanych aktywności związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. To zagadnienie wzbudza wiele emocji, bo jak mamy monitorować transakcje klientów? Więcej o tym jak to robić, możesz dowiedzieć się z naszego video "Jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego?".
 4. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur i kontrola ich przestrzegania.
 5. Raportowanie podejrzanych transakcji do właściwych instytucji, jak również procedury anonimowego zgłaszania naruszeń. O tym więcej możesz dowiedzieć się z naszego video "Czym są transakcje podejrzane i gdzie je raportować".
 6. Zachowanie poufności.

Podsumowując, będąc zobowiązanym do stosowania AML, musisz przyjąć w firmie odpowiednie standardy i wykonywać czynności, gwarantujące spełnienie obowiązków AML. Te czynności to pewien powtarzalny proces, dlatego znacznym ułatwieniem w jego bieżącym wykonywaniu jest korzystanie z oprogramowania do zarządzania AML.


Jakie są kary za brak stosowania AML?

Skoro wprowadzono opisane wyżej obowiązki, to oczywiście wprowadzono również kary za nieprzestrzeganie tych obowiązków ;-).


A kary są wcale nie małe: za naruszenie przepisów AML, przykładowo niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków AML, brak sporządzenia oceny ryzyka czy też wewnętrznej procedury AML, przepisy przewidują możliwość nałożenia sankcji: administracyjnych (do 1 mln euro) oraz karnych (kara grzywny i / lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat).


Co więcej, lista osób i podmiotów ukaranych publikowana jest na stronie Ministerstwa Finansów. Można tam znaleźć informacje o karach rzędu 100, 200 tysięcy złotych, a nawet kilku milionów.


Oczywiście nie każde naruszenie zasługuje na taką karę, ale łatwo zauważyć, że przeciętne kary wahają się pomiędzy kilka a kilkanaście złotych. Taniej jest więcej zapewne wdrożyć system AML, niż zapłacić karę do Ministerstwa.


Czym jest Program SiP AML?

Wdrożenie i bieżące spełnienie wymogów AML nie jest łatwe. Jeśli chciałbyś / chciałabyś ręcznie robić wszystkie obowiązki jak KYC, to będzie to też ekstremalnie czasochłonne.


Na bazie naszych doświadczeń przygotowaliśmy więc autorskie narzędzie dostępne tutaj, dzięki któremu możesz samodzielnie wykonać wszystkie obowiązki nałożone przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Aktywne formularze online, proste instrukcje i filmy video pozwolą w szybki i automatyczny sposób spełnić wymogi z przepisów.


Sprawdź już teraz, w jak łatwy sposób Twoja firma może przystąpić do platformy i działać zgodnie z prawem w kwestii AML.Program SiP AML to: 

 • Formularze online - w których znajdziesz edytowalne wzory online dokumentów oraz instrukcje, jakie są potrzebne do wykonywania obowiązków AML, w tym KYC.
 • Przewodnik po AML - w którym wyjaśniamy czym jest AML i jak się po nim poruszać.
 • Aktywny formularz Oceny Ryzyka pozwoli Ci to łatwo spełnić wymóg oceny ryzyka względem klienta.
 • Checklisty - do sprawdzenia, czy wszystkie czynności zostały wykonane.
 • 6 nagrań video, które świetnie uzupełnią powyższą listę dokumentów.

Za każdym razem, gdy pojawią się wątpliwości jak działać - będziesz mógł sprawdzić, czy w filmie znajduje się wyjaśnienie i rozwiązanie Twojego problemu.


Chcesz mieć pewność, że Twoja firma firma działa zgodnie z ustawą AML?

Czy AML dotyczy także Ciebie i Twojej firmy lub też masz wątpliwości w zakresie prawidłowego wdrożenia AML, napisz do mnie.Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents