January 2023

Kto musi wpisać się do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

6 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Dynamiczny rozwój nowych technologii wymusił wprowadzenie prawnych rozwiązań, które ograniczają wykorzystywanie tych technologii do niepożądanych praktyk w sektorze finansowym.


Na celowniku znalazły się więc oczywiście kryptowaluty i wszelkie pokrewne tematy.


W związku z tym, od 31 października 2021 roku działalność gospodarcza z zakresu walut wirtualnych jest działalnością regulowaną zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Co to oznacza? Znaczy to, że żeby prowadzić działalność związaną z szeroko rozumianym obrotem kryptowalut trzeba się zarejestrować w odpowiednim rejestrze.


Poniżej znajdziesz wszystkie informacje jakie wymogi należy spełnić by móc działać na rynku krypto.

Rejestracja działalności w zakresie walut wirtualnych – kto jej podlega?

Jakie podmioty podlegają rejestracji działalności w zakresie walut wirtualnych?


W związku z obowiązującym prawem, wszystkie podmioty, które zajmują się wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwem w tego rodzaju wymianach czy prowadzeniem rachunków instrumentów pochodnych (derywatów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), muszą zarejestrować się w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.


Kto tego nie zrobi, a będzie prowadził taką działalność może podlegać karze administracyjnej nawet 100 tysięcy złotych. Warto też wiedzieć, że 30 kwietnia 2022 roku upłynął termin na rejestrację działalności w zakresie walut wirtualnych do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dla firm, które prowadziły taką działalność przed wejściem w życie nowych przepisów.


Kto przegapił wyżej wskazany termin także może otrzymać karę.


Jak uzyskać wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych? Poniżej postaramy się odpowiedzieć Ci na to pytanie. Podpowiemy również, jakie wymogi należy spełnić, aby było to możliwe.

Kto podlega wpisowi do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

Warto zaznaczyć, że sama forma prawna wykonywania jednej z wymienionych działalności nie ma znaczenia – obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.


Ja sugerowałbym działać jednak w formie którejś ze spółek kapitałowych – przykładowo w formie klasycznej spółki z o.o. Odpowiedzialność wspólników jak i zarządu w spółce z o.o. jest nieporównywalnie mniejsza niż np. w jednoosobowej działalności gospodarczej, a w biznesie związanym z kryptowalutami jest to zdecydowanie duża wartość. O tym jak wygląda odpowiedzialność w spółce z o.o. możesz przeczytać w naszym artykule o zasadach odpowiedzialności w spółce z o o.o. (klik). Dobrą formą prawną będzie też prosta spółka akcyjna lub zwykła spółka akcyjna.

Kto może prowadzić działalność z zakresu walut wirtualnych?

Działalność z zakresu walut wirtualnych może prowadzić osoba, która nie została skazana za umyślne przestępstwo przeciwko:

 • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • wymiarowi sprawiedliwości,
 • wiarygodności dokumentów,
 • mieniu,
 • obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (np. pranie pieniędzy),
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Nie może to być także osoba, która popełniła przestępstwo finansowania terroryzmu, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej czy też umyślne przestępstwo skarbowe.


W przypadku osób prawnych (a więc np. spółki z o.o.) to członkowie organów zarządzających i wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, będą musieli wykazać swoją niekaralność.


Drugim wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne w celu uzyskania wpisu do przedmiotowego rejestru, jest wykazanie wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością w zakresie walut wirtualnych.


Wymóg ten można spełnić ukańczając odpowiednie szkolenie albo kurs, który obejmuje prawne zagadnienia związane z działalnością z zakresu walut wirtualnych. Innym rozwiązaniem jest udokumentowanie wykonywania działalności podobnego rodzaju przez co najmniej rok.


Możesz więc przedstawić na przykład wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności czy też umowy z klientami, które świadczą o realizowaniu konkretnych usług z zakresu walut wirtualnych.


Co istotne, aby uzyskać wpisu do rejestru nie musisz przedkładać wyżej wskazanych dokumentów wraz z wnioskiem. Wystarczy, że dołączysz do niego podpisane oświadczenia o spełnieniu wyżej wymienionych wymogów.

Want to know more?
Write to us!Contact us

Co powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

Poza wyżej wymienionymi oświadczeniami, wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych musi zawierać również takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę firmy,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP,
 • wskazanie świadczonych usług z zakresu walut wirtualnych
 • kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby składającej wniosek.

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Organ dokonuje wpisu w terminie 14 dni od wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganym  oświadczeniem. Opłata za uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w zakresie walut wirtualnych wynosi 616 zł.


Pamiętaj o tym, że podmiot, który wykonuje działalność z zakresu walut wirtualnych bez wymaganej rejestracji, podlega karze pieniężnej aż do 100 tys. złotych!

Rejestracja działalności w zakresie walut wirtualnych – inne, ważne obowiązki

Poza uzyskaniem wpisu do rejestru, podmioty prowadzące działalność z zakresu kryptowalut jako instytucje obowiązane podlegają również innym obowiązkom nałożonym przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kary za niespełnienie tych obowiązków są o wiele bardziej dotkliwe niż kara za brak wpisu do rejestru.


Pamiętaj więc, że prowadząc taką działalność musisz spełniać wszystkie wymagania wynikające z tzw. AML – a więc właśnie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jakie to są obowiązki? W skrócie:

 1. Przede wszystkim to konieczność identyfikowania i weryfikowania tożsamości klientów, choć to ujęcie bardzo skrótowe, bo w zależności od wstępnych ustaleń trzeba sprawdzić skąd pochodzą środki klienta a nawet jakie i z kim utrzymuje stosunki gospodarcze!
 2. Wdrożenie działań o charakterze organizacyjnym, w tym przygotowanie i przestrzeganie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. Wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wdrażanie i wykonywanie obowiązków AML;
 4. Przeprowadzanie szkoleń z realizacji obowiązków związanych z AML.

Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule „Jak wdrożyć w firmie procedury AML”.

Rozporządzenie w sprawie rynku kryptowalut – MiCA – nowe przepisy w drodze

Należy wspomnieć także, że wymóg wpisu do rejestru może się okazać tylko początkiem dużych zmian, które szykuje obecnie Unia Europejska dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kryptoaktywów.


Rozporządzenie w sprawie rynku kryptoaktywów (dalej MiCA) to pierwszy akt, który reguluje problematykę dóbr bazujących na technologii rozporoszonego rejestru. Brak zharmonizowanego stanowiska w sprawie kryptowaktywów na terenie Unii Europejskiej spowodował rozwarstwienie w definiowaniu podstawowych pojęć, a co za tym idzie - odmienne stanowiska organów nadzoru w poszczególnych państwach. Niepewność regulacyjna często była przyczyną odpływu przedsiębiorców do tych jurysdykcji, których przepisy były bardziej przejrzyste i korzystne dla działalności.


Rozporządzenie MiCa definiuje kryptoaktywo jako cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub praw, które można przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii wyróżniając trzy kategorie – tokeny użytkowe, tokeny powiązane z aktywami oraz tokeny, czyli e-pieniądze.


Link do wpisu do rejestru oraz informacje dotyczące opłacenia wniosku znajdziesz na stronie: https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-w-zakresie-walut-wirtualnych .


Z obecnym kształtem rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych możesz się natomiast zapoznać pod adresem: https://www.slaskie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=73ffde9b-0123-4594-8a94-a4d458218386&groupId=3559133 .


Jeżeli masz pytania i chcesz dowiedzieć się więcej jak prowadzić działalność związaną z kryptowalutami – napisz do nas lub zadzwoń! https://sawaryn.com/kontakt/

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents