April 2019

Negocjacje w branży game dev

2 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Doprowadzenie do ugody między zwaśnionymi stronami wymaga sporych umiejętności, wiedzy i cierpliwości. Przygotowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony jest czasochłonne, a w negocjacjach często dominują negatywne emocje.


Prawnicy Kancelarii wykazali się dużą skutecznością, uczestnicząc w kwietniu 2019 w procesie negocjacji przedprocesowych i przygotowania dokumentu ugody pozasądowej dotyczącej odstąpienia od umowy sprzedaży gry komputerowej.

Konflikt w trakcie realizacji umowy

Podmioty z branży gier komputerowych łączyła umowa jasno określająca zasady współpracy. Jedna ze stron - reprezentowana przez prawników Kancelarii - miała stworzyć grę komputerową jako utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Druga strona zobowiązała się natomiast sfinansować koszty produkcyjne, lokalizację gry, a także sfinansować i przeprowadzić działania marketingowe, promocyjne i dystrybucyjne gry, w zamian za udział w przewidywanych zyskach.


Podczas realizacji umowy Strony popadły jednak w konflikt, wzajemnie zarzucając sobie nieprawidłowości w realizacji zapisów umowy oraz naruszanie zasad poufności. Przedmiotem umowy była gra komputerowa o zasięgu światowym, dystrybuowana poprzez największe platformy internetowe, dlatego doprowadzenie do konsensusu wymagało nie tylko znajomości przepisów prawa, ale też branży gier komputerowych oraz e-commerce.


Ze względu na udział w negocjacjach przedstawicieli fundacji działającej na rzecz twórców gier komputerowych niezbędna była również wiedza z zakresu nowych technologii.

Negocjacje zakończone porozumieniem

Umiejętności negocjacyjne prawników Kancelarii zaowocowały zawarciem porozumienia w zakresie ustalenia zasad dotyczących dochodu ze sprzedaży gry i zniesienia wzajemnych roszczeń.


Efektem negocjacji było także ustalenie praw autorskich do utworów zależnych w rozumieniu art. 2 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji Umowy oraz ustalenie zasad zachowania poufności.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents