June 2022

Nowy Polski Ład

6 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Wprowadzona z początkiem 2022 roku wielka reforma podatkowa o nazwie „Polski Ład” okazała się kompletną katastrofą. W związku z tym, już po zaledwie 6 miesiącach obowiązywania wprowadzony zostanie „Nowy Polski Ład”, który ma głównie naprawić to, co zostało zepsute.

Większość zmian wprowadzanych przez Nowy Polski Ład zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 r., a więc już za dosłownie kilka dni.

Co zmienia „Nowy Polski Ład” albo jak wolą niektórzy „Polski Ład 2.0”?

Zapraszam do lektury. Zmian znowu jest sporo, warto więc się z nimi zapoznać, zwłaszcza że sporo osób może faktycznie zyskać na wprowadzanych zmianach – przynajmniej względem pierwotnego polskiego ładu.

Obniżenie PIT z 17% do 12%

Najważniejsza zmianą Nowego Polskiego Ładu jest obniżenie podatku PIT z 17% do 12% w przypadku podatników rozliczających się wedle skali podatkowej. Drugi próg podatkowy, obejmujący dochody przekraczające 120 tys. zł nie zostaje zmieniony.

Zmiana ta jest wprowadzona z zamian za likwidowaną „ulgę dla klasy średniej”, o czym piszę też dalej w artykule.

Co ta zmiana oznacza w praktyce? Poniżej w tabelce przedstawiam wyliczenie rzeczywistego oprocentowania, doliczając już do niego składkę zdrowotną:





W powyższym rozliczeniu jest już dodana składka zdrowotna, która formalnie nie jest podatkiem ale ponieważ zostaje naliczona od dochodu – w praktyce działa jak podatek dochodowy. W tabelce nie uwzględniam jednak innych składek na ubezpieczenia społeczne.

Widać więc, że zmiana jest na plus, ale studzać optymizm - w rzeczywistości zysk będzie bardzo nie duży. W skali roku będzie to pomiędzy kilkaset a tysiąc kilkaset złotych w przypadku przedsiębiorców osiągających dochód od kilkudziesięciu do ponad 100 tys. zł rocznie.

Odliczenie składki zdrowotnej

Jedną z najbardziej przykrych niespodzianek „Starego Polskiego Ładu” była likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od dochodu.

Nowy Polski Ład wprowadza niewielkie zmiany, które są jednak korzystne dla przedsiębiorców:

 1. Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie liniowe odliczą od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, do wysokości maksimum 8700 zł rocznie (corocznie kwota ta ma być waloryzowana)
 2. przedsiębiorcy płacący podatek ryczałtowy odliczą od przychodów połowę zapłaconych składek zdrowotnych.
 3. przedsiębiorcy na karcie podatkowej obniżą podatek o 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Osoby rozliczające się na skali nie mają możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Co jednak ważne, odliczenia są dokonywane od dochodu / przychodu, co powoduje, że rzeczywiste korzyści dla osób rozliczających się na podatku liniowym to zaledwie 140 zł miesięcznie. Dla osób rozliczających się ryczałtem korzyść może wynieść ok 40 zł miesięcznie.

Zasady te są więc daleko mniej korzystne, niż zasady sprzed 2022 r. gdy składkę zdrowotną w znacznej części odliczało się od podatku.

Jak wykorzystać zmianę progów podatkowych w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Widząc już, że zmniejsza się stawka podatku na „skali” oraz że w przypadku podatku liniowego i ryczałtowego można odliczyć składkę zdrowotną – pytanie brzmi, jak wykorzystać te zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej?

Otóż przyjęte zmiany powodują, że w wielu przypadkach zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o.o. lub spółkę komandytową okaże się jeszcze korzystniejsza niż dotychczas.

Prosty przykład:

Przedsiębiorca mający przychód 100 tys. zł PLN rocznie, koszty na poziomie 30 tys. zł rocznie + pełny ZUS + obsługa księgowa zarobi wedle nowego polskiego ładu:

 • ok 34.200 na ryczałcie (zakładając 15% podatek ryczałtowy)
 • ok 44.000 zł na skali
 • ok 38.800 na linówce.

Tymczasem, ten sam przedsiębiorca, prowadzący sp. z o.o. zarobi już 48.200, a więc ponad 4 tys zł więcej w skali roku.

Różnica się zwiększa wraz z rosnącą skalą przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorca z przychodem 240 tys. zł. Kosztami 60 tys. zł + ZUS + księgowość zarobi na rękę około:

 • ok 123.200 na ryczałcie (zakładając 15% podatek ryczałtowy)
 • ok 122.700.000 zł na skali
 • ok 124.000 na liniówce.

A w przypadku sp. z o.o. – zarobi nawet 144.000 zł rocznie!


Uwaga: powyższe wyliczenia zakładają już dodatkowy koszt księgowości dla spółki z o.o.

Uwaga 2: powyższe wyliczenia zakładają też odpowiednie zoptymalizowanie działania spółki z o.o.! A więc wykorzystanie w pełni legalnych sposobów na wypłatę środków ze spółki z wykorzystaniem mniejszej stawki PIT, kwoty wolnej od podatku czy możliwości zawierania umów z własną spółką.


W tym miejscu przeczytaj jak wykorzystać zmieniające się przepisy i Polski Ład 2.0 do optymalizacji swojej działalności i wprowadzenia oszczędności m.in. na podatkach czy ZUS.

Składki ZUS w spółce komandytowo-akcyjnej

Bardzo istotną zmianą jest objęcie komplementariuszy spółek komandytowo akcyjnych (SKA) pełnymi składkami ZUS od początku roku 2023.

Powoduje to, że prowadzenie SKA staje się mocno nieopłacalne, szczególnie dla małych biznesów, które dopiero do przekształciły się w spółkę komandytowo-akcyjną żeby właśnie uniknąć ZUS.

Mając na uwadze dodatkowe koszty w SKA jak konieczność prowadzenia rejestru akcjonariuszy czy zachowanie formy notarialnej dla uchwał wspólników – łączne koszty prowadzenia takiej spółki dla wielu osób zdecydowanie przekroczą koszty prowadzenia JDG czy sp. z o.o.

Dlatego jeżeli prowadzisz SKA zrób analizę czy ta forma na pewno jest dla Ciebie najlepsza. Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz do nas, chętnie pomożemy.

Zlikwidowanie ulgi dla klasy średniej

Wracając do zmian Polskiego Ładu 2.0 - zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej - i to uwaga – ze skutkiem wstecznym, a więc ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.

Sam fakt likwidacji tej ulgi to na pewno dobra zmiana, nawet ministerstwo finansów nie miało pełnego przekonania jak należało ją wyliczać. To więc na pewno jest to słuszny krok zmierzający do uproszczenia podatków.

Zlikwidowanie ulgi dla klasy średniej spowoduje jednak, że obniżenie podatku z 17% do 12% w rzeczywistości nie przyniesie wiele korzyści – dla wielu osób rozliczających się na skali i korzystających dotychczas z ulgi dla klasy średniej, oszczędność wyniesie kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Czego nie można ukrywać – wciąż będzie gorzej niż przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. A więc rząd poprawia teraz nieco sytuację, ale wciąż będziemy zarabiać mniej niż w roku 2021.

Kwota wolna bez zmian, nowa kwota zmniejszająca podatek

Kwota wolna od podatku się nie zmieni i będzie wynosić cały czas 30 tys. zł. Oznacza to, że osoby rozliczające podatki wedle skali podatkowej naliczają podatek dochodowy dopiero po „zarobieniu” ponad 30 tys. zł w skali roku. Poniżej tej kwoty nie opłaca się podatku dochodowego, a jedynie składkę zdrowotną (co widać w tabelce powyżej).

Uwaga: osoby rozliczające się np. wedle podatku liniowego albo ryczałtu nie mogą (i obecnie i po zmianach) korzystać z kwoty wolnej od podatku.

Zmieni się za to kwota zmniejszająca podatek – z kwoty 5100 zł do kwoty 3600 zł. Ponieważ jednak zmniejsza się też sam podatek, ta zmiana nie powinna spowodować żadnych zmian w kwocie wypłacanej „na rękę”.

Zmiana formy opodatkowania w środku roku podatkowego

W związku z opisanymi zmianami, ustawodawca wprowadza także możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Dotychczas było to niemożliwe, formę opodatkowania można było zmienić tylko raz, do 20 lutego każdego kolejnego roku.

Osoby, które wraz z wejściem w życie „starego Polskiego Ładu” wybrały opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtowym będą mogły teraz zmienić formę opodatkowania na skalę.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczanie ryczałtowe będą mogli:

 1. Do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Wtedy pierwszą połowę roku rozliczą wedle ryczałtu (PIT-28) a drugą połowę roku wedle zasad ogólnych (PIT-36)
 2. Zdecydować pomiędzy 1 stycznia a 2 maja 2023 r. czy chcą cały rok 2022 rozliczyć wedle skali – a więc rozliczyć cały rok wstecz.

Warto więc być może poczekać do końca roku 2022, wtedy dopiero przekalkulować czy korzystniej wyszłoby nam rozliczać się wedle skali czy ryczałtu i dopiero po takim przeliczeniu złożyć deklarację za rok 2022.

Przedsiębiorcy będący obecnie na skali będą mogli zdecydować o zmianie tylko raz – w okresie od 1 stycznia 2023 do 2 maja 2023 roku. Wtedy zmiana będzie dotyczyła oczywiście całego roku 2022.

Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał zmienić zasady własnego opodatkowania na rok 2023, musi zrobić to osobno, w myśl dotychczasowych zasad – a więc do 20 lutego 2023 roku.

 

Inne zmiany

Nowy Polski Ład wprowadza także zmiany w rozliczeniach podatków przez samotnych rodziców, likwiduje ulgę prześmiewczo zwaną „Pałacyk+”, zakłada automatyczny zwrot nadpłaconych składek ZUS i wiele innych.

Ważne i korzystne zmianą wprowadza także w tzw. Estońskim CIT – tu zmiany są zdecydowanie na korzyść przedsiębiorców i pozwalają na korzystne opodatkowanie, szczególnie w przypadku dużych biznesów. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym wpisie jak skorzystać z Estońskiego CIT.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zoptymalizowaniu swojej działalności, czy w sprawdzeniu w jakiej formie działalności zapłacisz najmniej podatków – napisz do nas, chętnie pomożemy.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents