January 2023

Obowiązki pracodawcy i pracownika w pracy zdalnej – zmiany w Kodeksie pracy 2023

3 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

 W związku ze zmianami w Kodeksie pracy, które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. pisaliśmy już w naszych poprzednich publikacjach m. in. o najważniejszych założeniach nowelizacji Kodeksu pracy (artykuł dostępny tutaj) oraz o tym jak należy wprowadzić pracę zdalną i jakie są zasady jej wykonywania (więcej tutaj).

 

W tym artykule z kolei skupimy się na jeszcze jednej, istotnej kwestii, a mianowicie jakie obowiązki ma pracodawca i pracownik w związku z wykonywaniem pracy zdalnej w świetle znowelizowanych przepisów.

 

Zatem, jeśli jesteś pracodawcą bądź pracownikiem, który preferuje świadczenie pracy w formie pracy zdalnej, to ten wpis na pewno będzie dla Ciebie pomocy!

 

Praca zdalna – obowiązki pracodawcy

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami Kodeksu pracy, pracodawca będzie musiał wywiązać się
z szeregu przydzielonych mu obowiązków względem swoich pracowników, którzy będą świadczyć pracę w formie pracy zdalnej.

 

Potrzebujesz wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie?

 

 


POTRZEBUJESZ WPROWADZIĆ REGULAMIN PRACY ZDALNEJ W FIRMIE?

KUP NASZĄ PACZKĘ WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW!  


 

 

 

Zgodnie z nowymi przepisami to pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów pracy zdalnej. Niemniej projekt ustawy dopuszcza możliwość, poniekąd „umówienia się przez strony” np. w porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem dot. pracy zdalnej, nieco inaczej:

 

  • albo pracodawca zapewni pracownikowi instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy,
    w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • albo pracodawca będzie zobowiązany pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, bądź do wypłaty ekwiwalentu w jego miejsce.

 

 

Innymi słowy, jeżeli pracownik do wykonywania pracy zdalnej będzie wykorzystywać swoje własne materiały i narzędzia pracy, których pracodawca nie zapewnił, wówczas będzie mu przysługiwać ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu powinna zostać ustalona indywidualnie z pracownikiem.

 

Co ciekawe, w grę będzie mógł wchodzić także ryczałt. Kiedy? W przypadku gdy strony (pracodawca i pracownik) umówią się w ten sposób, że to pracownik we własnym zakresie zapewni sobie materiały i narzędzia potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, w tym również ich instalację, serwis, eksploatację, konserwację itd.

 

Przy określeniu ryczałtu lub ekwiwalentu trzeba będzie brać pod uwagę, m.in.: zużycie materiałów, narzędzi pracy, ich udokumentowane ceny rynkowe, ilość wykorzystywanego materiału, normy zużycia energii elektryczne itd.

 

Pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika – wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych!

 


NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE PRACY ZEBRALIŚMY W NASZYM E-BOOKU

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I POBIERZ E-BOOK ZA DARMO


 

Praca zdalna – obowiązki pracownika

 

Nie tylko pracodawcę ustawodawca zobowiązuje do przestrzegania pewnych obowiązków
w związku ze świadczeniem pracy w formie pracy zdalnej.

 

Jeśli chodzi o obowiązki pracownika to przede wszystkim należy wskazać, że powinny one zostać szczegółowo określone np. w regulaminie pracy zdalnej.

 

Zdaniem naszych specjalistów 

 

 


POTRZEBUJESZ WPROWADZIĆ REGULAMIN PRACY ZDALNEJ W FIRMIE?

KUP NASZĄ PACZKĘ WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW!  


 

 

Podsumowanie

 

Jak widać praca zdalna wiąże się zarówno dla pracodawcy jak i pracownika z koniecznością spełnienia pewnych wymogów i przestrzeganiem obowiązków. Dlatego tak istotne jest poprawne określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, obowiązków stron stosunku pracy, a także wielu innych postanowień istotnych dla prawidłowego wykonywania pracy zdalnej.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcom, który zatrudnia pracowników i zastanawiasz się nad wprowadzeniem pracy zdalnej, ale nie wiesz co i jak należy zrobić – zapraszam Cię do kontaktu z naszymi specjalistami. Krok po kroku wyjaśnimy co, jak i kiedy należy zrobić. Pomożemy także w przygotowaniu wszystkich niezbędnych przy wykonywaniu pracy zdalnej dokumentów.

Author

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents