November 2020

Spółka komandytowa (Sp.k.) – przekształcenie. Czy warto?

8 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Jeśli nie spółka komandytowa, to jaka?

W przeciągu ostatniego roku Sejm przyjął dwie zmiany przepisów, powodujące, że prowadzenie spółki komandytowej stało się skomplikowane, niekorzystne podatkowo i w wielu przypadkach przestało się po prostu opłacać.

Pierwszą zmianą było wprowadzenie opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w maju 2021.

Zmiana ta spowodowała koszmarne skomplikowanie zasad rozliczania się wspólników, a dla wielu spółek działających dotychczas w formie spółki z o.o. spółki komandytowej (o której sporo napisałem tutaj) oznacza znaczne podwyższenie podatków i brak opłacalności działania w takiej formie.

Kolejnym ciosem był oczywiście Polski Ład, który dorzucił do podatku CIT jeszcze podwyższoną składkę zdrowotną dla wspólników, której co więcej – nie można już odliczyć od podatku.

Pytanie nasuwa się jedno - co dalej w takiej sytuacji?

Rozwiązaniem może okazać się przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę, np. spółkę jawną, spółkę z o.o., spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną. Poniżej znajdziesz informacje o każdej z tych możliwości ze wskazaniem zalet i wad każdego rozwiązania.


Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z pierwszych pomysłów jest oczywiście przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Jedną z głównych zalet spółki z o.o. jest, jak wskazuje sama nazwa – ograniczenie odpowiedzialności wspólników i zarządu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega jednak podwójnemu opodatkowaniu, na podobnych zasadach, na jakich opodatkowana jest spółka komandytowa po nowelizacji.

W tym wypadku, w czym spółka z o.o. jest lepsza od spółki komandytowej?

Po pierwsze – przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „wygrywa” możliwością całkowitego ograniczenia odpowiedzialności jej wspólników do wysokości wkładu wniesionego na pokrycie jej kapitału zakładowego.

Odpowiedzialność zarządu spółki może ulec nawet całkowitemu wyłączeniu. O zasadach odpowiedzialności w sp. z o.o. przeczytasz tutaj.

Skoro więc podatki płaci się tak samo i w sp. z o.o. i w spółce komandytowej – to dalsze prowadzenie działalności w spółce komandytowej, która nie chroni majątku wydaje się niecelowe.

Po drugie – niekorzystne opodatkowanie spółki z o.o. (które z pozoru może wydawać się jej wadą) można przekuć w dodatkową zaletę. Zastosowanie sprawdzonych sposobów na uniknięcie podwójnego opodatkowania, dokładnie opisałem tutaj. Sposoby te pozwalają uniknąć zapłaty podatku CIT, co powoduje uniknięcie podwójnego opodatkowania. Nie wszystkie z opisanych tam metod da się zastosować w spółce komandytowej, jest to więc kolejna przewaga sp. z o.o. nad sp. k.

Finalnie – w spółce z o.o. nie płaci się żadnego ZUS ani składek zdrowotnych. Jeżeli do tej pory prowadzisz spółkę komandytową (bez sp. z o.o.), to zapewne w spółce jest przynajmniej dwóch wspólników, którzy po przekształceniu staną się wspólnikami spółki z o.o.

W takim przypadku wspólnicy Ci nie będą musieli opłacać składek zdrowotnych ani składek ZUS.

Widać więc wyraźnie, że po wprowadzanych ostatnio zmianach, w większości przypadków, lepiej będzie prowadzić zwykłą spółę z o.o niż spółkę komandytową. Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej analizy.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy opłaca Ci się przekształcić w spółkę z o.o. – napisz do nas koniecznie, chętnie przygotujemy dla Ciebie taką analizę.

Przekształcenie spółki z o.o. spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Ponadto, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dobrym posunięciem w sytuacji, gdy komplementariuszem sp.k. jest sp. z o.o. (zazwyczaj jako jedyny komplementariusz) – a więc dla popularnych sp. z o.o. sp.k.

Upraszcza to strukturę, która w związku ze zmianami przepisów nie ma już dłużej swojego podatkowego uzasadnienia, przy okazji pozwalając na obniżenie kosztów stałych.

Po wprowadzeniu nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych stawka podatku do zapłaty wynosi dokładnie tyle samo, co w przypadku zwykłej spółki z o.o. Poniżej tabelka prezentująca obliczenie stawki podatku przy założeniu, że spółka płaci 9% CIT:

Prowadzenie obecnie spółki z o.o spółki komandytowej to jedynie pomnażanie obowiązków korporacyjnych (dwie spółki do obsługi) oraz kosztów księgowych. Biznes prowadzony w takiej formie warto uprościć przekształcając w zwykłą spółkę z o.o.

Korzystnym rozwiązaniem może być też rozwiązanie spółki komandytowej z jednoczesnym przekazaniem całości majątku i działalności na istniejącą już spółkę z o.o. będącą do tej pory komplementariuszem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym wpisie o likwidacji spółki komandytowej.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak rozwiązać swoją sp. z o.o. sp. k. z jednoczesnym przeniesieniem całej działalności do istniejącej spółki z o.o. – napisz do nas.

Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną (S.A.) lub prostą spółkę akcyjną (P.S.A.)

Spółkę komandytową można przekształcić w spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną (nowa forma spółki dostępna od 1 lipca 2021 r.). Ten rodzaj przekształcenia jest korzystny w przypadku spółek, które prowadzą lub mają w planach prowadzić swoją działalności na szeroką skalę.

Spółki te pozwalają na łatwą pozyskiwanie i kumulację kapitału poprzez emisję instrumentów finansowych oraz łatwy obrót akcjami spółki.

Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna oraz ich akcjonariusze podlegają podwójnemu opodatkowaniu tak samo, jak w sp. z o.o. oraz sp.k.

Przekształcenie spółki komandytowej w S.A. lub P.S.A. pozwoli jednak na całkowite ograniczenie odpowiedzialności wspólników (wtedy akcjonariuszy) oraz oddanie jej w nadzór wyspecjalizowanych organów – zarządu i rady nadzorczej (w ramach P.S.A. organy te mogą ulec modyfikacji). W spółce akcyjnej odpowiedzialność zarządu jest właściwie minimalna – znacznie ograniczona w stosunku do zarządu np. w spółce z o.o.

Szczególnie ciekawe może być przekształcenie spółki komandytowej w prostą spółkę akcyjną. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla podmiotów, które planują rozwój przez pozyskanie inwestorów lub organizacje crowdinvesting.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Przekształcenie w spółkę jawną może okazać się rozwiązaniem korzystnym pod kątem podatku dochodowego. Niestety Polski Ład zmienił zasady opłacania składki zdrowotnej także w tym przypadku, co powoduje że zamiana spółki komandytowej na spółkę jawną przestaje być tak opłacalna.

Za rozwiązaniem tym wciąż przemawia jednokrotne opodatkowanie dochodów uzyskanych w ramach spółki jawnej (z możliwym wyjątkiem, gdy wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne) na podobnych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas w spółce komandytowej.

Niestety do zapłaty będzie też składka zdrowotna, która w przypadku spółki jawnej jest zależna od sposobu opodatkowania wybranego przez wspólnika – może to być więc 4,9% dochodu w przypadku podatku liniowego, 9% w przypadku skali lub do kwoty 1007,81 zł w przypadku ryczałtu.

W dwóch pierwszych przypadkach, jeżeli dochody wspólników są naprawdę wysokie, składka może być też bardzo duża… to powoduje, że spółka jawna chyba przestaje być opcją na przekształcenie.

Taki manewr będzie się opłacał jedynie w przypadku wspólników, którzy są objęci korzystną stawką zryczałtowanego podatku dochodowego.

Jakie wady posiada przekształcenie biznesu w spółkę jawną?

Zdecydowanie zasady odpowiedzialności w tej spółce – wszyscy wspólnicy spółki jawnej ponoszą bowiem solidarną i nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki w sytuacji, gdy jej majątek okaże się niewystarczający.

To znaczący minus w stosunku do spółki komandytowej. Opisane rozwiązanie jest więc rekomendowane głównie dla osób, którym zależy przede wszystkim na utrzymaniu dotychczasowego sposobu opodatkowania w spółce, a kwestie ew. odpowiedzialności są dla nich drugorzędne.

Ważne! Przekształcenie może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5%, jeżeli w wyniku przekształcenia następuje zwiększenie majątku spółki.

Jak przekształcić spółkę komandytową w inną ?

Proces przekształcenia spółki komandytowej jest bardzo podobny w każdym z powyższych przypadków.

Procedura przekształcenia wymaga m.in.:

  1. Sporządzenia planu przekształcenia;
  2. Dwukrotnego zawiadomienia wspólników o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu (pierwszy raz najpóźniej na miesiąc przed uchwałą);
  3. Podjęcia uchwały o przekształceniu, treści umowy nowej spółki, określenia zasad reprezentacji;
  4. Wpisu do KRS

Różnice przekształcenia firmy, a rodzaje spółki:

  1. Przekształcenie w sp. z o.o., w przeciwieństwie do spółki jawnej (sp.j.), nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), o ile ustalony kapitał zakładowy spółki z o.o. po przekształceniu nie będzie wyższy niż wartość uprzednio opodatkowanych PCC wkładów wspólników do spółki.
  2. Przekształcenie w S.A. oprócz wskazanych powyżej czynności, dodatkowo wymaga sporządzenia przez biegłego opinii w sprawie poprawności i rzetelności planu przekształcenia (co zwiększy koszty i wydłuży procedurę o około 2 miesiące).

Na skróty – czyli podsumowanie 😉

Objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT niewątpliwie jest wydarzeniem bezprecedensowym, który zmienia radykalnie dotychczasowy znany nam charakter tej spółki.

W wielu przypadkach przedsiębiorcy zauważają spadek opłacalności dotychczasowej formy działalności oraz będą szukali (a nawet już szukają) rozwiązań dla nich bardziej opłacalnych i nie ma co się dziwić – prowadzenie działalności w swoich założeniach sprowadza się zawsze do celu maksymalizacji zysku.

Możliwością przeciwdziałania niekorzystnym skutkom nowelizacji może być przekształcenie prowadzonej spółki komandytowej w inną spółkę, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółkę akcyjną (S.A) czy też prostą spółkę akcyjną (P.S.A.).

Nie sposób wskazać, która z form działalności jest najkorzystniejsza – decyzja należy tutaj do przedsiębiorcy, a wpływ będą na nią miały różne czynniki (m.in.: ilość wspólników, posiadany przez nich kapitał, skala czy cel działalności).

  1. Zmiana spółki komandytowej na sp. z o.o. obecnie wydaje się opłacalnym rozwiązaniem – ogranicza odpowiedzialność wspólników, pozwalając na stosunkowo swobodne zarządzanie przez nich kapitałem, jednocześnie nie pozbawiając ich decyzyjności w istotnych sprawach.
  2. Przekształcenie w spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą lub planują prowadzić działalność na szeroką skalę - bez ograniczeń związanych z liczbą wspólników czy sposobem uzyskania przez uczestnictwa w spółce oraz gotowych w zamian za ograniczenie odpowiedzialności wspólników i oddanie jej w nadzór wyspecjalizowanych organów – zarządu i rady nadzorczej
  3. Przekształcenie w spółkę jawną pozwoli na zachowanie dotychczasowego sposobu jednokrotnego opodatkowania, przy jednoczesnym rozszerzeniu odpowiedzialności wspólników.

Ważne! Planując przekształcenie swojej sp.k., warto pamiętać o stosowanej przez organy tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, na podstawie której mogą one kwestionować sposób opodatkowania zysku wypracowanego w ramach spółki przekształconej.

Jeśli decydujesz się na zmianę formy prowadzonej działalności warto abyś zadbał/a nie tylko o spełnienie wszystkich formalnych obowiązków prawnych. Ważne jest także należyte uzasadnienie działań podejmowanych przez spółkę i jej wspólników nie tylko w kwestii podatkowej, ale również biznesowej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przekształceniu swojej spółki komandytowej – napisz do nas.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents