January 2021

Umowa o dzieło – nowy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło.

3 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Wątpliwości przy zawieraniu umowy o dzieło

Zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o dzieło stało się popularną praktyką w wielu przedsiębiorstwach, niezależnie od branży czy rynku. Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy o pracę czy umowy zlecenia, ma jedną olbrzymią zaletę – osobie „zatrudnionej” na umowie o dzieło nie trzeba opłacać ZUS. Stąd jest to najtańsza forma „zatrudnienia”.

Niestety nie każdy wie lub chce wiedzieć, że umowę o dzieło można zawrzeć tylko gdy przedmiotem jej wykonania jest … dzieło. Jeżeli ktoś siedzi przed komputerem i dzień w dzień wypełnia te same tabelki to jego praca dziełem raczej nie jest i nie powinien jej wykonywać w oparciu o umowę o dzieło = nie powinien być zwolniony z ZUS.

Dlatego ta praktyka od dawna budzi już sporo wątpliwości – szczególnie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów skarbowych. Wskazane organy od dawna ścigały i kontrolowały zasadność zawierania umów o dzieło, tak by zastąpić je umowami zlecenie czy umowami o pracę i zwiększyć wpływy do kasy państwa.

Od nowego roku sytuacja jest jeszcze mnie korzystna dla przedsiębiorców.

Obowiązek informowania o zawarciu umowy o dzieło

Stąd też od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie bardzo ważna zmiana – każdy będzie musiał zgłosić (donieść sam na siebie) do ZUS, że zawarł umowę o dzieło. Dzięki temu kontrola, czy umowa o dzieło została zawarta zasadnie czy nie, ma być jeszcze prostsza i skuteczniejsza.

Zmianę tę przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzona w Tarczy antykryzysowej.

Od początku nowego roku, ZUS jest zobowiązany do:

 1. Prowadzenia ewidencji umów o dzieło,
 2. Zapisywania na koncie płatnika informacji o zawartych umowach o dzieło.

a płatnik jest zobowiązany zgłaszać zawarcie tych umów do ZUS.


Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Write to us!Contact us

Kto musi poinformować ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Każdy płatnik składek lub osoba fizyczna musi zawiadamiać ZUS o zawarciu umowy o dzieło, jeżeli:

 1. Zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy,
 2. Jeżeli w ramach umowy o dzieło nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło, musi ją zgłosić do ZUS zawsze, nawet jeżeli nie jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek!

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba będzie zgłosić przy użyciu nowego formularza RUD (zgłoszenie umowy o dzieło):

 1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło,
 2. Formularz RUD można przekazać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 3. Dla każdego wykonawcy dzieła należy złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Write to us!Contact us

Kto nie musi zgłaszać umowy o dzieło do ZUS?

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 1. Zawartych z własnym pracownikiem,
 2. Wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 3. Zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności,
 4. Zawartych przez podmiot lub jednostkę organizacyjną (np. fundacja, stowarzyszenie, spółka prawa handlowego itp.), jeżeli nie jest on płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek.

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – jakie obowiązki?

Co należy zrobić, aby przygotować się do nowego obowiązku?

W związku z nową regulacją zachęcam do przygotowania się z do nowych obowiązków informacyjnych. W tym celu korzystne może być dokonanie analizy zawieranych umów o dzieło, sprawdzając:

 1. Treść oraz umów, a także charakter wykonywanych na ich podstawie prac – weryfikując, czy spełniają one warunki określone dla umów o dzieło,
 2. Czy wskazane będzie wprowadzenie ewentualnych zmian w treści umów lub w organizacji pracy, w celu zminimalizowania ryzyka przekwalifikowania danej umowy o dzieło.

W razie potrzeby, Kancelaria chętnie wykona audyt zawartych umów o dzieło oraz obowiązki zgłoszenia ich do ZUS. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents