Joanna PrzybyłoAdwokat | of Counsel

Moją domeną jest prawo własności intelektualnej. Od lat poświęcam szczególną uwagę kwestiom ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego i znaków towarowych. Mam doświadczenie w reprezentacji klientów przed Urzędem Patentowym oraz Sądem Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Zajmuję się prowadzeniem spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa mediów, w tym zagadnień związanych z prawem Internetu. Wszystkie te kwestie wymagają cierpliwości i dokładności, które mogłam rozwinąć wraz z moją pasją — wędkarstwem. Cechuje mnie również wytrwałość w dążeniu do celu. Szczególnie, gdy droga do niego nie jest oczywista. Tak, jak często zdarza się w prawie.
 

Skontaktuj się