| sierpień 2020

Rekrutacja na stanowisko młodszego prawnika do biura Kancelarii w Warszawie.

Zmiany w prawie | marzec 2020
Sejm przyjął w sobotę nad ranem specustawę, mającą pomóc przedsiębiorcą w przetrzymaniu nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Jakie rozwiązania przyjęto dla przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej?
Zmiany w prawie | marzec 2020

Sprawdź jakie są najnowsze zmiany w prawie oraz jakie zmiany planuje rząd, w związku z epidemią koronawirusa. 

Obowiązki przedsiębiorcy | grudzień 2019

Baza danych odpadowych – w skrócie zwana BDO - kolejny obowiązek, jaki nakładają na przedsiębiorców (i nie tylko) przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Postępowanie sądowe | grudzień 2019

Funkcjonowało w polskim sądownictwie przez ponad 20 lat. Zostało zlikwidowane, bo przedsiębiorcy sobie z nim nie radzili. Jednak w listopadzie 2019 postępowanie gospodarcze powróciło. Jakie mogą być skutki tego powrotu i kto na nim skorzysta?

Obowiązki przedsiębiorcy | październik 2019

Kto się musi wpisać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych? Aktualizacja Czerwiec 2020

Podatki | październik 2019

1 października 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podwyższające pracownicze koszty uzyskania przychodów.

e-commerce | sierpień - wrzesień 2018

Kompleksowa realizacja prawna kampanii marketingowej social media dla jednego z sieciowych marketów budowlanych.

W maju 2018 roku prawnicy Kancelarii brali udział przy realizacji szeroko zakrojonej kampanii marketingowej w mediach społecznościowych dla jednego z wielkopowierzchniowych marketów budowlanych.

Prawo spółek | marzec - wrzesień 2018

W trakcie prowadzenia bieżącej obsługi prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kancelaria - zajmując się sprawą związaną z roszczeniami Spółki względem jednego z jej podwykonawców - wychwyciła trwający u klienta spór pomiędzy wspólnikami.

Prawo umów | kwiecień 2019

Doprowadzenie do ugody między zwaśnionymi stronami wymaga sporych umiejętności, wiedzy i cierpliwości. Przygotowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony jest czasochłonne, a w negocjacjach często dominują negatywne emocje. Prawnicy Kancelarii wykazali się dużą skutecznością, uczestnicząc w kwietniu 2019 w procesie negocjacji przedprocesowych i przygotowania dokumentu ugody pozasądowej dotyczącej odstąpienia od umowy sprzedaży gry komputerowej.