Obowiązki przedsiębiorcy | październik 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto musi się wpisać?

| 8 minut

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych kto musi się wpisać?

13 października 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”).

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy przedsiębiorca działający w formie spółki handlowej (dalej wymieniam jakie to są dokładnie) ma obowiązek zgłoszenia do CRBR informacji dotyczących spółek beneficjentów rzeczywistych danej spółki.

Za brak zgłoszenia się do Rejestru grozi nawet 1 milion złotych kary.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? CRBR kto się musi wpisać i jak to zrobić?

Poniżej znajdziesz dokładny opis oraz instrukcję jak, krok po kroku, wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych?

Jest to rejestr zawierający spis osób fizycznych, które czerpią rzeczywiste korzyści z działalności innego podmiotu, przykładowo spółki. Chodzi więc o osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Stworzenie takiego rejestru ma ułatwić walkę m.in. z praniem pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł przychodu.
 

Jak zgłosić się do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych – instrukcja krok po kroku.

Zgłoszenie do CRBR nie jest trudne, wszystko można zrobić przez Internet przy wykorzystaniu podpisu epuap. Jak to zrobić? Poniżej znajdziesz informacje, pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania informacji do CRBR.

Wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/crbr/ -> kliknij w okno „Rejestr CRBR” (na obrazku poniżej podświetlone na niebiesko)

 

 

Następnie wybierz środkowy kafelek „UTWÓRZ ZGŁOSZENIE”. W kolejnym oknie podaj NIP spółki i wybierz jej formę prawną – a więc czy to jest spółka z o.o. czy jawna, czy może inna – i kliknij „DALEJ”.

Na kolejnym ekranie wybierz datę zdarzenia (najlepiej dzień, w którym zgłaszasz spółkę. Uwaga! Data nie zawsze „wskakuje”, trzeba trochę cierpliwości) i kliknij „Utwórz nowe zgłoszenie”.

Przeniesiesz się już bezpośrednio do formularza rejestracji. W części A.1 i A.2 wpisz dane spółki.

W części B jest nieco trudniej.

 1. Wyjściowo formularz pokazuje jedno okienko z wpisem „Brak danych” i podpisem „Pozycja błędna”, co może być nieco mylące, ale wszystko jest ok.
 2. Kliknij w to okienko, a następnie wypełnij dane poniżej, w części B.1
 3. Dalej przejdź do wypełniania danych w polu B.2

   

  Uwaga! W tym miejscu trzeba też wybrać czy jest się właścicielem czy reprezentantem. W przypadku podmiotów działających w formie spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo akcyjna) każdy wspólnik ma uprawniania właścicielskie, należy więc dla każdego z nich zaznaczyć pierwsze pole i wypełnić resztę.

  Jeżeli zgłaszasz do CRBR spółkę z o.o., należy poza beneficjentami zgłosić także reprezentanta – a więc członków zarządu.

  W moim przykładzie zgłaszam spółkę z o.o. a więc po wypełnieniu danych w polu B.1 i zaznaczeniu opcji „reprezentant’ w polu B.2, okienko w którym wcześniej widniał napis „pozycja błędna” – zmienia się na zielone z napisem „Pozycja poprawna”.


   

 4. Dalej, kliknij w niebieski przycisk „dodaj beneficjenta / reprezentanta” – widać go na obrazku powyżej, i dodawaj kolejno wszystkich beneficjentów lub reprezentantów.
 5. W przypadku dodawania wspólnika, wybierz i wpisz jeszcze wartość jego udziałów oraz wpisz czy ma jakieś uprzywilejowanie w spółce.
 6. Po wypełnieniu wszystkich danych, będziesz widział każdą osobę w osobnym okienku, z oznaczeniem, że pozycja jest poprawna.


   
 7. Konieczne jest zaznaczenie checkboxa nr 25 na dole strony i można klikną dalej.
 8. System zaprezentuje nam kompletny formularz. Jeżeli wszystko jest ok, klikamy „Podpisz dokument” w prawym, dolnym rogu.
 9. Przechodzimy procedurę podpisania zgłoszenia podpisem ePUAP.
 10. Po podpisaniu, znów mamy widok na nasz formularz – wtedy należy wybrać opcję „Wyślij zgłoszenie” – także w prawym dolnym rogu.
 11. Po jej wybraniu system informuje nas, że zgłaszamy informacje dla konkretnej spółki (zdjęcie poniżej) -> klikamy AKCEPTUJ i gotowe!

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

 

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest m.in. osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem.

W przypadku spółek osobowych są to, co do zasady, wszyscy wspólnicy,  a w przypadku spółek kapitałowych wspólnicy posiadający więcej niż 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki.
 

Kto musi się zgłosić do CRBR?

Do CRBR muszą wpisać się te podmioty, które sprawują pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad tym podmiotem – przykładowo, w spółkach osobowych będą to wszyscy wspólnicy, a w spółkach kapitałowych wspólnicy posiadający ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą wpisać się także przykładowo spółki kapitałowe, w których inny podmiot kapitałowy posiada ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji, a wspólnikiem tego podmiotu będzie osoba fizyczna także posiadająca ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale tego wspólnika. W takim przypadku do CRBR zgłoszeniu podlega ten wspólnik będący na końcu „łańcuszka”.

Taka sytuacja zachodzi więc, gdy przykładowo w spółce XYZ Sp. z o.o. wspólnikiem posiadającym 75% jest inna sp. z o.o., a dopiero w niej ponad 25% głosów lub udziałów/akcji posiada osoba fizyczna – taka osoba będzie bowiem posiadała pośrednią kontrolę nad spółką XYZ Sp. z o.o. I to finalnie ta osoba powinna zostać wskazana jako beneficjent rzeczywisty spółki XYZ sp. z o.o.

Wśród podmiotów zobowiązanych do ujawnienia danych o beneficjentach rzeczywistych są wszystkie spółki prawa handlowego:

 1. Spółki jawne,
 2. Spółki komandytowe,
 3. Spółki komandytowo-akcyjne,
 4. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i
 5. Spółki akcyjne

  z wyjątkiem spółek publicznych

Jeżeli w danej spółce nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego – w takim znaczeniu, że nie da się ustalić kto nim jest, a nie w przypadku gdy go nie ma w ogóle - do Rejestru należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (np. członek zarządu).
 

Do kiedy należy się wpisać do CRBR lub od kiedy trzeba być w nim wpisanym?

Wszystkie nowo utworzone podmioty mają 7 dni aby wpisać się do CRBR. W przypadku spółek już istniejących, pierwotnie obowiązywał termin do 13 kwietnia 2020 r. - istniejące już spółki zobowiązane były do ujawnienia wymienionych danych w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów. Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa, termin ten został zmieniony i obecnie wszystkie spółki musza być wpisane do CRBR do dnia 13 lipca 2020 r.
 

Jakie dane należy zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Konieczne jest również złożenie przez osobę dokonującą zgłoszenia oświadczenia o prawdziwości przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgłosić więc należy:

 1. Po pierwsze, dane spółki, której zgłoszenie dotyczy:

  - nazwa (firma),

  - forma organizacyjna (np. spółka komandytowo-akcyjna),

  - siedziba, - numer w KRS,

  - numer NIP;

 2. Po drugie dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:

  - imię i nazwisko,

  - obywatelstwo,

  - państwo zamieszkania,

  - numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

  - informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada
   

UWAGA: w przypadku spółki z o.o. i spółki akcyjnej należy więc zgłaszać, poza beneficjentami rzeczywistymi, także członków zarządu! Pomimo, że nie są beneficjentami.
 

Kto zgłasza spółkę do CRBR?

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, a cały proces można przeprowadzić nieodpłatnie drogą internetową. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy

Skontaktuj się

Proponowane artykuły