Prawo spółek | listopad 2020

Jak wypłacić pieniądze ze spółki z o.o. i uniknąć podwójnego opodatkowania?

| 7 minut

Jak wypłacić pieniądze ze spółki z o.o. i uniknąć podwójnego opodatkowania?
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prawna prowadzenia działalności. Coraz więcej osób decyduje się na działanie w formie spółki z o.o. zamiast prowadzić np. jednoosobową działalność gospodarczą.

Niektórzy jednak wciąż się wahają. Panuje bowiem przekonanie, że:

 1. Wypłacanie środków ze spółki z o.o. jest skomplikowane i trudne,
 2. Przy wypłacie pieniędzy ze spółki z o.o. wystąpi podwójne opodatkowanie i trzeba będzie dwa razy zapłacić podatek dochodowy.
   

Na szczęście istnieją proste i praktyczne rozwiązania pozwalające legalnie poradzić sobie zarówno z podwójnym opodatkowaniem, jak i przeszkodami formalnymi w wypłacaniu pieniędzy ze spółki z o.o.

Poniżej przedstawiam klika sposób, jak łatwo wypłacić środki ze spółki z o.o. i nie zapłacić dwa razy podatku.
 

Opodatkowanie spółki z o.o.

Tytułem wstępu trzeba wyjaśnić jak działa opodatkowanie dochodu w spółce z o.o. Spółka ma własną osobowość prawną, co w uproszczeniu oznacza, że stanowi odrębną osobę – odrębną od np. wspólników spółki.

W związku z powyższym, jeżeli spółka z o.o. wykazuje dochód, to ten dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Logika jest oczywista: skoro spółka z o.o. jest odrębną osobą, to musi zapłacić swój podatek.

Tyle, że spółka z o.o. raczej nie generuje zysków dla siebie, tylko dla swoich wspólników. W idealnym scenariuszu, spółka powinna co roku wypłacać więc zysk na rzecz swoich udziałowców – tzw. dywidendę.

Jeżeli dojdzie do wypłaty dywidendy, to wtedy dochód pojawia się także u wspólników – a więc także i oni mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Podatek ten wynosi 19%.

Podsumowując, jeżeli spółka z o.o. jest zyskowna to:

 1. W pierwszej kolejności sama zapłaci podatek dochodowy,
 2. A jeżeli wypłaci ten zysk na rzecz wspólników – to oni zapłacą podatek ponownie.
   

Podatek dochodowy po stronie spółki może wynosić 19% lub 9% - w zależności od wielu czynników. Podatek po stronie wspólników to kolejne 19%. Łącznie może się więc uzbierać naprawdę sporo do zapłaty.

Jak to zrobić, żeby podatek płacić raz? Jest na to szereg sposobów.
 

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

 

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania

Po pierwsze, można przyznać sobie wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu. To rozwiązanie będzie korzystne i możliwe przede wszystkim w niewielkich spółkach z o.o. – w nich najczęściej udziałowiec lub udziałowcy zasiadają jednocześnie w zarządzie.

Co nam to daje? Otóż:

 1. Takie wynagrodzenie stanowi koszt dla spółki z o.o. – pomniejsza więc kwotę dochodu, od której jest naliczany podatek CIT,
 2. Takie wynagrodzenie jest zwolnione z ZUS, nie trzeba od niego płacić żadnych składek na ubezpieczenie społeczne.
 3. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu skalą, a więc do kwoty dochodu 85 528 zł rocznie, płaci się od niego 17% podatku dochodowego, a po przekroczeniu progu, stawka podatku wynosi 32%.
   

Teoretycznie więc, jeżeli miałbym spółkę z o.o., która przynosi rocznie równo 85 528 zł dochodu (ok 7.127 zł miesięcznie) to korzystniej jest przyznać sobie miesięczne wynagrodzenie w takiej kwocie niż wypłacać dywidendę. Wtedy spółka nie będzie miała żadnego dochodu, a więc podatek po stronie spółki wyniesie 0 zł, a podatek po stronie wspólnika (będącego jednocześnie członkiem zarządu) – wyniesie 17%. Jaka to różnica w skali rocznej obrazuje poniższa tabelka (ps. przyjąłem, że dla takiej spółki z o.o. podatek CIT wynosiłby niższą stawkę 9%):
 


Oszczędność wynosi więcej, niż jednomiesięczna „pensja” wypracowywana przez taką spółkę. Oczywiście ten model zadziała także w bardziej rentownych spółkach, z tym że w stosunku do dochodu ponad wskazane 85 528 zł najlepiej zastosować pozostałe narzędzia, które opisuję poniżej. Łącząc różne sposoby można zwiększyć swoje korzyści.
 

Wystawianie faktur na własną spółkę z o.o.

Uprzedzając nieco fakty, drugi sposób jest jednocześnie komplementarnym rozwiązaniem dla wyżej opisanego - świetnie się sprawdza połączenie obu metod. Szczególnie w spółkach, które mają więcej dochodu niż wskazane 85 5128 zł rocznie.

Prowadząc własną spółkę z o.o. nic nie stoi na przeszkodzie aby jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą. A jeżeli mamy własną działalność, to możemy wystawiać faktury za świadczone usługi na rzecz spółki z o.o.

Nie można tego jednak robić zupełne dowolnie. Jeżeli pobieramy wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie spółki, to usługi za które wystawiamy faktury na rzecz spółki nie mogą się pokrywać z zakresem naszych obowiązków wynikających z zasiadania w zarządzie. Doszłoby wtedy do sytuacji, ze dostajemy dwa odrębne wynagrodzenia za to samo, a to prosta droga do dużych problemów ze skarbówką.

Przykładowo: jeżeli byłbym prezesem spółki zajmującej się marketingiem, to nie mogę wystawiać faktury na spółkę tytułem prowadzenia jej spraw, konsultingu, spotkań z klientami czy zarządzania finansami – to są obowiązki prezesa; nie mogę dostawać za to jednocześnie wynagrodzenia z powołania i z faktury.

Ale, jeżeli w tej samem spółce robiłbym też jednocześnie strony internetowe, które zamówili klienci – to za te czynności mógłby wystawić osobną fakturę, gdyż realizacja zamówień klientów nie należy do czynności zarządzania spółką.

Ważne jednak, by dobrze przygotować dokumenty (m.in. uchwałę o wynagrodzeniu dla zarządu z odpowiednim zakresem czynności, umowę B2B) by z tego rozwiązania korzystać jak należy.

Połączenie tych dwóch metod powoduje, że możemy skutecznie wypłacać środki ze spółki bez podatkowania ich dywidendą:

 1. Podatek od wypłaty z tytułu powołania na stanowisko członka zarządu – 17%
 2. Podatek od wystawionej faktury – np. 19% (jeżeli przyjmiemy podatek liniowy)
   

Wracając do przykładu zobrazowanego tabelką, jeżeli mamy spółkę, która rocznie przynosi dochód w wysokości 171 056 zł (2 x 85 528), to kwotę 85 528 zł możemy z niej wypłacić na podstawie stosunku powołania do zarządu, a pozostałą kwotę 85 528 zł możemy wypłacać wystawiając stosowne faktury VAT.

W ten sposób można ze spółki wypłacić część lub całość jej dochodu, unikając podatku CIT. Należy jednak pamiętać, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny spełniać inne wymogi, m.in. być wyliczane wedle rynkowych stawek.
 

Zawarcie ze spółką z o.o. umowy o dzieło

Można także zawrzeć z własną spółką z o.o. umowę o dzieło. Jest to nawet korzystniejsze rozwiązanie, gdyż w przypadku umowy o dzieło przenoszącej prawa autorskie można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. A więc podatek (18%) będzie naliczony tylko od połowy wynagrodzenia przysługującego z takiej umowy.

Oczywiście trzeba spełnić konkretne warunki, by móc zastosować taką konstrukcję:

 1. Po pierwsze, umowa musi dotyczyć stworzenia dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim – np. grafiki, muzyki, programu komputerowego itp.,
 2. Po drugie, musimy – jako wykonawca dzieła – przenieść powstałe prawo autorskie na spółkę,
 3. Ponadto, wynagrodzenie za dzieło nie może się pokrywać z zakresem pracy prezesa – podobnie jak przy wystawianiu faktury, choć tu będzie pewnie prościej spełnić ten wymóg.
   

Wracając do przykładu z akapitu powyżej: jeżeli byłbym prezesem spółki zajmującej się marketingiem, ale poza zarządzaniem spółką zajmowałbym się też projektowaniem grafik zamówionych przez klientów spółki – to wykonywanie tych grafik i ich rozliczanie mógłbym uregulować odrębnie zawartą ze spółką umową o dzieło.

Właściwie nie ma też przeszkód, aby połączyć wszystkie 3 metody – a więc otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisko prezesa zarządu, otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wystawianej faktury oraz otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartej ze spółką umowo o dzieło.  W żadnym wypadku te czynności nie mogą się jednak ze sobą pokrywać, a więc np. przedmiot umowy o dzieło nie może pokrywać się z przedmiotem prowadzonej działalność gospodarczej.
 

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

 

Pozostałe możliwości wypłacania pieniędzy ze spółki z o.o.

Poza opisanymi wyżej uniwersalnymi metodami wypłaty środków ze spółki z o.o, istnieją także inne sposoby – choć są one jednak zależne już od indywidulanych cech danej spółki czy wspólników. Przykładowo:

 1. Możemy wynająć swojej spółce nieruchomości i otrzymywać od spółki czynsz najmu – oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy właścicielem nieruchomości przydatnej na potrzeby spółki. Jest to też dobra metoda zabezpieczenia majątku, a więc zamiast wnosić nieruchomość do spółki, może lepiej ją wynająć i nie ryzykować odpowiedzialności tym majątkiem (przy okazji zapraszam do wpisu o odpowiedzialności zarządu i wspólników w spółce z o.o. do przeczytania -> tutaj),
 2. Można także spółce wynajmować inne ruchomości – maszyny, samochody i inne potrzebne jej urządzenia,
 3. Można obciążyć spółkę kosztami własnych podróży służbowych - wypłata środków dla wspólnika jako zwrot poniesionych wydatków na podróż służbową, delegację lub szkolenie stanowią koszt dla spółki,
 4. Można wypłacać sobie diety z tytułu podróży służbowych – diety przysługują także osobom niebędącymi pracownikami, a więc np. członka zarządu, pełniącego swoją funkcję na podstawie powołania. W takim przypadku, jeżeli członek zarządu odbywa podróż służbową, przysługuje mu dieta w wysokości nieprzekraczającej diety wskazanej w stosownym rozporządzeniu. Ponadto taka dieta korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.
   

Przy stosowaniu wszystkich powyższych metod koniecznie trzeba mieć na uwadze obowiązki i ograniczenia wynikające z różnych przepisów regulujących m.in. transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 

Unikanie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Wszystkie opisane możliwości pozwalają na legalne i skuteczne wypłacanie środków ze spółki z o.o. Będą one przydatne szczególnie w mniejszych spółkach, takich gdzie wspólnicy są jednocześnie zaangażowani w prowadzenie spraw spółki i mają większą swobodę w wypłacaniu środków ze spółki. Na pewno wszystkie te metody będą idealne dla osób, które wolą prowadzić działalność w formie spółki z o.o. zamiast np. jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli zastanawiasz się nad taką zmianą, zapraszam także do przeczytania wpisu o wadach i zaletach spółki z o.o. oraz wpisu zawierającego podstawowe informacje o spółce z o.o.

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy

Skontaktuj się

Proponowane artykuły