Prawo spółek | listopad 2020

Jak wypłacić pieniądze ze spółki z o.o. i uniknąć podwójnego opodatkowania?

7 minut

Jak wypłacić pieniądze ze spółki z o.o. i uniknąć podwójnego opodatkowania?
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prawna prowadzenia działalności. Coraz więcej osób decyduje się na działanie w formie spółki z o.o. zamiast prowadzić np. jednoosobową działalność gospodarczą.

Niektórzy jednak wciąż się wahają. Panuje bowiem przekonanie, że:

 1. Wypłacanie środków ze spółki z o.o. jest skomplikowane i trudne,
 2. Przy wypłacie pieniędzy ze spółki z o.o. wystąpi podwójne opodatkowanie i trzeba będzie dwa razy zapłacić podatek dochodowy.
   

Na szczęście istnieją proste i praktyczne rozwiązania pozwalające legalnie poradzić sobie zarówno z podwójnym opodatkowaniem, jak i przeszkodami formalnymi w wypłacaniu pieniędzy ze spółki z o.o.

Co prawda „Polski Ład” być może część z tych możliwości ograniczy, ale nie oznacza to, że one znikną lub że nie pojawią się nowe. Poza tym, „Polski Ład” wprowadza zmiany, przez które zmiana formy prowadzenia działalności na spółkę z o.o. może okazać się naprawdę korzystna! Połączenie prowadzenia JDG ze spółką z o.o. pozwoli w 2022 na spore oszczędności w podatkach.


 

PRZECZYTAJ JAK UNIKNĄC POLSKIEGO ŁADU I OSZCZĘDZIĆ NA PODATAKACH →

 


Poniżej przedstawiam klika sposób, jak łatwo wypłacić środki ze spółki z o.o. i nie zapłacić dwa razy podatku.
 

Opodatkowanie spółki z o.o.

Tytułem wstępu trzeba wyjaśnić jak działa opodatkowanie dochodu w spółce z o.o. Spółka ma własną osobowość prawną, co w uproszczeniu oznacza, że stanowi odrębną osobę – odrębną od np. wspólników spółki.

W związku z powyższym, jeżeli spółka z o.o. wykazuje dochód, to ten dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Logika jest oczywista: skoro spółka z o.o. jest odrębną osobą, to musi zapłacić swój podatek.

Tyle, że spółka z o.o. raczej nie generuje zysków dla siebie, tylko dla swoich wspólników. W idealnym scenariuszu, spółka powinna co roku wypłacać więc zysk na rzecz swoich udziałowców – tzw. dywidendę.

Jeżeli dojdzie do wypłaty dywidendy, to wtedy dochód pojawia się także u wspólników – a więc także i oni mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Podatek ten wynosi 19%.

Podsumowując, jeżeli spółka z o.o. jest zyskowna to:

 1. W pierwszej kolejności sama zapłaci podatek dochodowy,
 2. A jeżeli wypłaci ten zysk na rzecz wspólników – to oni zapłacą podatek ponownie.
   

Podatek dochodowy po stronie spółki może wynosić 19% lub 9% - w zależności od wielu czynników. Podatek po stronie wspólników to kolejne 19%. Łącznie może się więc uzbierać naprawdę sporo do zapłaty.

Jak to zrobić, żeby podatek płacić raz? Jest na to szereg sposobów.
 

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

 

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania

Po pierwsze, można przyznać sobie wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu. To rozwiązanie będzie korzystne i możliwe przede wszystkim w niewielkich spółkach z o.o. – w nich najczęściej udziałowiec lub udziałowcy zasiadają jednocześnie w zarządzie.

Co nam to daje? Otóż:

 1. Takie wynagrodzenie stanowi koszt dla spółki z o.o. – pomniejsza więc kwotę dochodu, od której jest naliczany podatek CIT,
 2. Takie wynagrodzenie jest zwolnione z ZUS, choć od 1 stycznia 2022 r. nie będzie zwolnione z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej 9%,.
 3. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu skalą, a więc do kwoty dochodu 120 000 zł rocznie (od 1 stycznia 2022), płaci się od niego 17% podatku dochodowego, a po przekroczeniu progu, stawka podatku wynosi 32%.
   

Teoretycznie więc, jeżeli miałbym spółkę z o.o., która przynosi rocznie równo 120 000 zł dochodu (10 000 zł miesięcznie) to korzystniej jest przyznać sobie miesięczne wynagrodzenie w takiej kwocie niż wypłacać dywidendę, nawet pomimo konieczności zapłaty składki zdrowotnej. Wtedy spółka nie będzie miała żadnego dochodu, a więc podatek po stronie spółki wyniesie 0 zł, a podatek po stronie wspólnika (będącego jednocześnie członkiem zarządu) – wyniesie 17%. Jaka to różnica w skali rocznej obrazuje poniższa tabelka (ps. przyjąłem, że dla takiej spółki z o.o. podatek CIT wynosiłby niższą stawkę 9%):
 

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania (tabela)


Oszczędność wynosi ponad 7 tys. zł rocznie, w przypadku małych spółek z o.o. jest to pewnie zmiana warta uwagi. Oczywiście ten model zadziała także w bardziej rentownych spółkach, z tym że w stosunku do dochodu ponad wskazane 120 000 zł najlepiej zastosować pozostałe narzędzia, które opisuję poniżej. Łącząc różne sposoby można zwiększyć swoje korzyści.


 

PRZECZYTAJ JAK WYKORZYSTAĆ POWOŁANIE DO ZARZĄDU ŻEBY UNIKNĄĆ POLSKIEGO ŁADU →

 


Wystawianie faktur na własną spółkę z o.o.

Uprzedzając nieco fakty, drugi sposób jest jednocześnie komplementarnym rozwiązaniem dla wyżej opisanego - świetnie się sprawdza połączenie obu metod. Szczególnie w spółkach, które mają więcej dochodu niż wskazane 120 000 zł rocznie.

Prowadząc własną spółkę z o.o. nic nie stoi na przeszkodzie aby jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą. A jeżeli mamy własną działalność, to możemy wystawiać faktury za świadczone usługi na rzecz spółki z o.o.

Nie można tego jednak robić zupełne dowolnie. Jeżeli pobieramy wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie spółki, to usługi za które wystawiamy faktury na rzecz spółki nie mogą się pokrywać z zakresem naszych obowiązków wynikających z zasiadania w zarządzie. Doszłoby wtedy do sytuacji, ze dostajemy dwa odrębne wynagrodzenia za to samo, a to prosta droga do dużych problemów ze skarbówką.

Przykładowo: jeżeli byłbym prezesem spółki zajmującej się marketingiem, to nie mogę wystawiać faktury na spółkę tytułem prowadzenia jej spraw, konsultingu, spotkań z klientami czy zarządzania finansami – to są obowiązki prezesa; nie mogę dostawać za to jednocześnie wynagrodzenia z powołania i z faktury.

Ale, jeżeli w tej samem spółce robiłbym też jednocześnie strony internetowe, które zamówili klienci – to za te czynności mógłby wystawić osobną fakturę, gdyż realizacja zamówień klientów nie należy do czynności zarządzania spółką.

Ważne jednak, by dobrze przygotować dokumenty (m.in. uchwałę o wynagrodzeniu dla zarządu z odpowiednim zakresem czynności, umowę B2B) by z tego rozwiązania korzystać jak należy.

Połączenie tych dwóch metod powoduje, że możemy skutecznie wypłacać środki ze spółki bez podatkowania ich dywidendą:

 1. Podatek od wypłaty z tytułu powołania na stanowisko członka zarządu – 17%
 2. Podatek od wystawionej faktury – np. 19% (jeżeli przyjmiemy podatek liniowy) lub któryś z ryczałtów, wprowadzany przez Polski Ład.

Wracając do przykładu zobrazowanego tabelką, jeżeli mamy spółkę, która rocznie przynosi dochód w wysokości 240 000 zł (2 x 120 000), to kwotę 120 000 zł możemy z niej wypłacić na podstawie stosunku powołania do zarządu, a pozostałą kwotę 120 000 zł możemy wypłacać wystawiając stosowne faktury VAT i np. rozliczać od nich podatek korzystnym ryczałtem.

W ten sposób można ze spółki wypłacić część lub całość jej dochodu, unikając podatku CIT. Należy jednak pamiętać, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny spełniać inne wymogi, m.in. być wyliczane wedle rynkowych stawek.
 

Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się od 1 stycznia 2022 roku, gdy zacznie obowiązywać Polski Ład. Dzięki połączeniu spółki z o.o. z własną działalnością, można zredukować podatki nawet o połowę. Jak to zrobić przeczytasz w naszym wpisie jak uniknąć polskiego ładu?

Zawarcie ze spółką z o.o. umowy o dzieło

Można także zawrzeć z własną spółką z o.o. umowę o dzieło. Jest to nawet korzystniejsze rozwiązanie, gdyż w przypadku umowy o dzieło przenoszącej prawa autorskie można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. A więc podatek (17%) będzie naliczony tylko od połowy wynagrodzenia przysługującego z takiej umowy.

Oczywiście trzeba spełnić konkretne warunki, by móc zastosować taką konstrukcję:

 1. Po pierwsze, umowa musi dotyczyć stworzenia dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim – np. grafiki, muzyki, programu komputerowego itp.,
 2. Po drugie, musimy – jako wykonawca dzieła – przenieść powstałe prawo autorskie na spółkę,
 3. Ponadto, wynagrodzenie za dzieło nie może się pokrywać z zakresem pracy prezesa – podobnie jak przy wystawianiu faktury, choć tu będzie pewnie prościej spełnić ten wymóg.
   

Wracając do przykładu z akapitu powyżej: jeżeli byłbym prezesem spółki zajmującej się marketingiem, ale poza zarządzaniem spółką zajmowałbym się też projektowaniem grafik zamówionych przez klientów spółki – to wykonywanie tych grafik i ich rozliczanie mógłbym uregulować odrębnie zawartą ze spółką umową o dzieło.

Właściwie nie ma też przeszkód, aby połączyć wszystkie 3 metody – a więc otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisko prezesa zarządu, otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wystawianej faktury oraz otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartej ze spółką umowo o dzieło.  W żadnym wypadku te czynności nie mogą się jednak ze sobą pokrywać, a więc np. przedmiot umowy o dzieło nie może pokrywać się z przedmiotem prowadzonej działalność gospodarczej.
 

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

 

Pozostałe możliwości wypłacania pieniędzy ze spółki z o.o.

Poza opisanymi wyżej uniwersalnymi metodami wypłaty środków ze spółki z o.o, istnieją także inne sposoby – choć są one jednak zależne już od indywidulanych cech danej spółki czy wspólników. Przykładowo:

 1. Możemy wynająć swojej spółce nieruchomości i otrzymywać od spółki czynsz najmu – oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy właścicielem nieruchomości przydatnej na potrzeby spółki. Jest to też dobra metoda zabezpieczenia majątku, a więc zamiast wnosić nieruchomość do spółki, może lepiej ją wynająć i nie ryzykować odpowiedzialności tym majątkiem (przy okazji zapraszam do wpisu o odpowiedzialności zarządu i wspólników w spółce z o.o. do przeczytania -> tutaj),
 2. Można także spółce wynajmować inne ruchomości – maszyny, samochody i inne potrzebne jej urządzenia,
 3. Można obciążyć spółkę kosztami własnych podróży służbowych - wypłata środków dla wspólnika jako zwrot poniesionych wydatków na podróż służbową, delegację lub szkolenie stanowią koszt dla spółki,
 4. Można wypłacać sobie diety z tytułu podróży służbowych – diety przysługują także osobom niebędącymi pracownikami, a więc np. członka zarządu, pełniącego swoją funkcję na podstawie powołania. W takim przypadku, jeżeli członek zarządu odbywa podróż służbową, przysługuje mu dieta w wysokości nieprzekraczającej diety wskazanej w stosownym rozporządzeniu. Ponadto taka dieta korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.
   

Przy stosowaniu wszystkich powyższych metod koniecznie trzeba mieć na uwadze obowiązki i ograniczenia wynikające z różnych przepisów regulujących m.in. transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 

Zmiany związane z „Polskim Ładem”

Prawdopodobnie od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany podatkowe określane jako tzw. „Polski Ład” (przeczytaj co się zmieni przez „Polski Ład”).

Jak Polski Ład wpłynie na możliwości wypłacania środków ze spółki z o.o.? Prawdopodobnie niewiele się zmieni:

 1. Wciąż będzie możliwe wypłacanie sobie wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu, przy czym będzie ono obłożone składką zdrowotną ZUS. Jednocześnie jednak, granica I progu dla podatku dochodowego zostanie zwiększona do 120 tys. zł rocznie, a kwota zwolniona od podatku podniesiona do 30 tys. zł rocznie. Finalny rachunek może być więc podobny do stanu obecnego,
 2. Wciąż będzie możliwe zatrudnienie się we własnej spółce, wystawianie jej faktur ze swojej działalności czy wynajęcie jej własnej nieruchomości. Polski Ład dodatkowo określa sytuacje, w których będzie to bezprawne (przykładowo gdy są to transakcje o nierynkowym charakterze, czy przewidują użytkowanie przez spółkę majątku jej wspólnika, wcześniej wycofanego z tej spółki) ale uważam, że i wcześniej takie działania mogły być podważone przez urząd skarbowy. Jeżeli wystawianie faktur czy wynajmowanie nieruchomości własnej spółce będzie odbywało się na rynkowych zasadach, nie powinno być problemu.

Nie wydaje się więc, by „Polski Ład” uniemożliwiał wypłatę środków ze spółki z o.o. na powyższych zasadach.

Co więcej, już teraz wiadomo, że odpowiednio zestrajając ze sobą spółkę z o.o., prowadzenie działalności na ryczałcie oraz zatrudnienie we własnej spółce można na podatkach nie tylko nie stracić ale nawet oszczędzić. Szczegółowe wyliczenia przedstawiam we wpisie jak uniknąć Polskiego Ładu


 

PRECZYTAJ O SPOSOBACH NA UNIKNIĘCIE PODWYŻEK WPROWADZANYCH PRZEZ POLSKI ŁAD →

 


Unikanie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Wszystkie opisane możliwości pozwalają na legalne i skuteczne wypłacanie środków ze spółki z o.o. Będą one przydatne szczególnie w mniejszych spółkach, takich gdzie wspólnicy są jednocześnie zaangażowani w prowadzenie spraw spółki i mają większą swobodę w wypłacaniu środków ze spółki. Na pewno wszystkie te metody będą idealne dla osób, które wolą prowadzić działalność w formie spółki z o.o. zamiast np. jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli zastanawiasz się nad taką zmianą, zapraszam także do przeczytania wpisu o wadach i zaletach spółki z o.o., wpisu zawierającego podstawowe informacje o spółce z o.o. oraz wpisu o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy

Skontaktuj się

Proponowane artykuły