czerwiec 2021

Kapitał w Prostej Spółce Akcyjnej

5 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

To, co odróżnia Prostą Spółkę Akcyjną od znanych do tej pory spółek kapitałowych to brak kapitału zakładowego – zamiast niego w P.S.A. wprowadzony został kapitał akcyjny.

Struktura Prostej Spółki Akcyjnej opiera się o model akcji bez wartości nominałowej. A więc akcje nie mają wskazanej żadnej wartości. To zupełnie inaczej niż w spółce z o.o. czy akcyjnej gdzie udziały, czy akcje mają zawsze jakąś wartość – nie mniejszą niż minimalna wymagana przez przepisy.

W zamian za to, w PSA wprowadzono kapitał akcyjny, który nie dzieli się na akcje i jest od nich „oderwany”. Kapitał akcyjny to po prostu ilość rzeczywiście wpłaconego do spółki kapitału.

Rozwiązanie to zostało wprowadzone żeby uelastycznić strukturę majątkową PSA, co ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie prawnej.

Minimalny kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej

Kapitał akcyjny w P.S.A. może wynosić minimum 1 zł, co jednak nie powinno przesądzać o braku zaufania do takiej spółki. Przyjęte dotychczas w sp. z o.o. oraz spółce akcyjnej rozwiązania w postaci określonego stosunkowo wyższego kapitału zakładowego wcale nie stanowiły miarodajnego kryterium dla oceny kondycji finansowej spółki.

W spółce z o.o. czy spółce akcyjnej kapitał zakładowy powinien być wpłacony w chwili jego utworzenia, ale później mógł zostać dowolnie spożytkowany. A więc nawet spółka z kapitałem zakładowym 10 mln zł może nie mieć złamanego grosza (co zresztą nie jest sytuacją szczególnie rzadką).

Tymczasem kapitał akcyjny w P.S.A. faktycznie odzwierciedla fundusze własne jakimi, dysponuje P.S.A. A więc, jeżeli kapitał akcyjny będzie określony np. na 1 mln zł, powinno to oznaczać, że taki kapitał właśnie się w spółce znajduje.


Co jest kapitałem akcyjnym w prostej spółce akcyjnej? Wkłady na kapitał akcyjny

Co to jest więc kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej i co można na ten kapitał zaliczyć?

Kapitał akcyjny stanowią rzeczywiście wniesione wkłady na pokrycie akcji. A więc spółka np. emituje 10 akcji, które wspólnik A pokrywa wartością 100 ty zł, a do tego dodatkowe 10 akcji, które wspólnik B pokrywa wniesieniem samochodu o wartości 80 tys. zł i tak dalej.

Minimalna wartość kapitału akcyjnego wynosi 1 zł. Kapitał akcyjny akcjonariusze mogą pokryć wkładem w postaci środków pieniężnych lub zbywalnych praw majątkowych.

Nie wszystkie wkłady są jednak zaliczane na poczet kapitału akcyjnego. Kwotę kapitału akcyjnego stanowi suma wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji, z wyłączeniem wkładów, które nie mogą być przekazane na kapitał akcyjny – takim wkładami, których nie zalicza się do kapitału akcyjnego są np.:

  1. świadczenie pracy i usług,
  2. praw niezbywalne.

Świadczenie pracy jako wkład do prostej spółki akcyjnej

Co ważne, wkładem do spółki akcyjnej może być np. praca, pomimo że nie zalicza się jej do kapitału akcyjnego.

To może mieć duże znaczenie szczególnie w przypadku startupów. Można sobie wyobrazić spółkę, która ma 1 zł kapitału akcyjnego, ale praca jaką wnieśli do spółki wspólnicy (i jaką na jej rzecz wykonali) powoduje, że rzeczywista wartość spółki wynosi setki tysięcy, czy nawet miliony złotych.

To sytuacja powszechna właśnie w startupach, gdzie środków wniesionych do spółki często bywa niewiele, ale to pomysł założycieli spółki i jego realizacja stanowią jej rzeczywistą wartość. Tym bardziej nie ma więc co zniechęcać się do prostej spółki akcyjnej z kapitałem akcyjnym 1 zł.


Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Elastyczny kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej jest kapitałem elastycznym. Ponieważ akcje nie są powiązane z kapitałem zakładowym, a są odzwierciedleniem rzeczywiście wniesionych do spółki wkładów, kapitał ten może często się zmieniać.

Kapitał akcyjny w P.S.A. ma cechować się zmiennością, co ma m.in. umożliwiać spółce w razie potrzeby jego wypłatę i przeznaczenie środków na inny cel.

Kapitał akcyjny jest jednak ujawniany w KRS i w przypadku każdej jego zmiany trzeba zaktualizować wpis kapitału akcyjnego w KRS. Kapitał akcyjny musi być również wskazywany na bieżąco w pismach, zamówieniach handlowych i na stronie internetowej spółki.

Wartość kapitału akcyjnego nie jest za to wskazywana w umowie spółki, w związku z czym do zmian wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki. To kolejne ułatwienie i odformalizowanie – pozwoli na ograniczenie konieczności dokonywania zmian umowy spółki u notariusza.

Wypłaty z kapitału akcyjnego

Zasady działania prostej spółki akcyjnej zostały tak przygotowane, żeby możliwe było elastyczne wykonywanie wpłat i wypłat do kapitału akcyjnego.

Jest to kolejna z nowości, bo kapitału zakładowego ze spółki z o.o. czy akcyjnej nie da się wypłacić w ogóle.

Nie znaczy to jednak, że taka wypłata kapitału akcyjnego może nastąpić bez dochowania jakichkolwiek warunków. Żeby móc wypłacić kapitał akcyjny niezbędne jest dochowanie m.in. następujących warunków:

  1. Wypłata z kapitału akcyjnego nie może prowadzić do zmniejszenia kapitału poniżej 1 zł,
  2. Swoboda wypłat kosztem kapitału akcyjnego nie może doprowadzić do wyprowadzenia ze spółki wszelkich funduszy własnych z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  3. Spółce tworzy się obowiązkową rezerwę na pokrycie strat („obowiązek oszczędzania”) w wysokości odpisu 8% z zysku za dany rok obrotowy. Odpisy z zysku na kapitał akcyjny następują do momentu, w którym kapitał ten osiągnie 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

 

Wpłaty i wypłaty z kapitału akcyjnego

Rozwiązania kapitałowe przyjęte w prostej spółce akcyjnej umożliwiają elastyczne dysonowanie kapitałem, co powinno wpływać na możliwości dynamicznego działania spółki.

Dodatkowo takie przyjęcie formy kapitału akcyjnego jest jednocześnie jasnym wyznacznikiem płynności prostej spółki akcyjnej, co powinno lepiej chronić interesy wierzycieli czy kontrahentów spółki.

Jeżeli wizja łatwego wpłacania i wypłacania kapitału ze spółki jest dla Ciebie kusząca i chciałbyś się dowiedzieć więcej o prostej spółce akcyjnej – napisz do nas, chętnie opowiemy Ci więcej na ten temat!

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści