styczeń 2023

Kto musi wpisać się do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

6 minut
Spis treści

Dynamiczny rozwój nowych technologii wymusił wprowadzenie prawnych rozwiązań, które ograniczają wykorzystywanie tych technologii do niepożądanych praktyk w sektorze finansowym.

 

Na celowniku znalazły się więc oczywiście kryptowaluty i wszelkie pokrewne tematy.

 

W związku z tym, od 31 października 2021 roku działalność gospodarcza z zakresu walut wirtualnych jest działalnością regulowaną zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Co to oznacza? Znaczy to, że żeby prowadzić działalność związaną z szeroko rozumianym obrotem kryptowalut trzeba się zarejestrować w odpowiednim rejestrze.

 

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje jakie wymogi należy spełnić by móc działać na rynku krypto.

Rejestracja działalności w zakresie walut wirtualnych – kto jej podlega?

Jakie podmioty podlegają rejestracji działalności w zakresie walut wirtualnych?

 

W związku z obowiązującym prawem, wszystkie podmioty, które zajmują się wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwem w tego rodzaju wymianach czy prowadzeniem rachunków instrumentów pochodnych (derywatów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), muszą zarejestrować się w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

 

Kto tego nie zrobi, a będzie prowadził taką działalność może podlegać karze administracyjnej nawet 100 tysięcy złotych. Warto też wiedzieć, że 30 kwietnia 2022 roku upłynął termin na rejestrację działalności w zakresie walut wirtualnych do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dla firm, które prowadziły taką działalność przed wejściem w życie nowych przepisów.

 

Kto przegapił wyżej wskazany termin także może otrzymać karę.

 

Jak uzyskać wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych? Poniżej postaramy się odpowiedzieć Ci na to pytanie. Podpowiemy również, jakie wymogi należy spełnić, aby było to możliwe.

Kto podlega wpisowi do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

Warto zaznaczyć, że sama forma prawna wykonywania jednej z wymienionych działalności nie ma znaczenia – obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

 

Ja sugerowałbym działać jednak w formie którejś ze spółek kapitałowych – przykładowo w formie klasycznej spółki z o.o. Odpowiedzialność wspólników jak i zarządu w spółce z o.o. jest nieporównywalnie mniejsza niż np. w jednoosobowej działalności gospodarczej, a w biznesie związanym z kryptowalutami jest to zdecydowanie duża wartość. O tym jak wygląda odpowiedzialność w spółce z o.o. możesz przeczytać w naszym artykule o zasadach odpowiedzialności w spółce z o o.o. (klik). Dobrą formą prawną będzie też prosta spółka akcyjna lub zwykła spółka akcyjna.

Kto może prowadzić działalność z zakresu walut wirtualnych?

Działalność z zakresu walut wirtualnych może prowadzić osoba, która nie została skazana za umyślne przestępstwo przeciwko:

 • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • wymiarowi sprawiedliwości,
 • wiarygodności dokumentów,
 • mieniu,
 • obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (np. pranie pieniędzy),
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

 

Nie może to być także osoba, która popełniła przestępstwo finansowania terroryzmu, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej czy też umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W przypadku osób prawnych (a więc np. spółki z o.o.) to członkowie organów zarządzających i wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, będą musieli wykazać swoją niekaralność.

 

Drugim wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne w celu uzyskania wpisu do przedmiotowego rejestru, jest wykazanie wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością w zakresie walut wirtualnych.

 

Wymóg ten można spełnić ukańczając odpowiednie szkolenie albo kurs, który obejmuje prawne zagadnienia związane z działalnością z zakresu walut wirtualnych. Innym rozwiązaniem jest udokumentowanie wykonywania działalności podobnego rodzaju przez co najmniej rok.

 

Możesz więc przedstawić na przykład wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności czy też umowy z klientami, które świadczą o realizowaniu konkretnych usług z zakresu walut wirtualnych.

 

Co istotne, aby uzyskać wpisu do rejestru nie musisz przedkładać wyżej wskazanych dokumentów wraz z wnioskiem. Wystarczy, że dołączysz do niego podpisane oświadczenia o spełnieniu wyżej wymienionych wymogów.

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Co powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

Poza wyżej wymienionymi oświadczeniami, wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych musi zawierać również takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę firmy,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP,
 • wskazanie świadczonych usług z zakresu walut wirtualnych
 • kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby składającej wniosek.

 

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Organ dokonuje wpisu w terminie 14 dni od wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganym  oświadczeniem. Opłata za uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w zakresie walut wirtualnych wynosi 616 zł.

 

Pamiętaj o tym, że podmiot, który wykonuje działalność z zakresu walut wirtualnych bez wymaganej rejestracji, podlega karze pieniężnej aż do 100 tys. złotych!

Rejestracja działalności w zakresie walut wirtualnych – inne, ważne obowiązki

Poza uzyskaniem wpisu do rejestru, podmioty prowadzące działalność z zakresu kryptowalut jako instytucje obowiązane podlegają również innym obowiązkom nałożonym przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kary za niespełnienie tych obowiązków są o wiele bardziej dotkliwe niż kara za brak wpisu do rejestru.

 

Pamiętaj więc, że prowadząc taką działalność musisz spełniać wszystkie wymagania wynikające z tzw. AML – a więc właśnie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jakie to są obowiązki? W skrócie:

 1. Przede wszystkim to konieczność identyfikowania i weryfikowania tożsamości klientów, choć to ujęcie bardzo skrótowe, bo w zależności od wstępnych ustaleń trzeba sprawdzić skąd pochodzą środki klienta a nawet jakie i z kim utrzymuje stosunki gospodarcze!
 2. Wdrożenie działań o charakterze organizacyjnym, w tym przygotowanie i przestrzeganie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. Wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wdrażanie i wykonywanie obowiązków AML;
 4. Przeprowadzanie szkoleń z realizacji obowiązków związanych z AML.

 

Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule „Jak wdrożyć w firmie procedury AML”.

Rozporządzenie w sprawie rynku kryptowalut – MiCA – nowe przepisy w drodze

Należy wspomnieć także, że wymóg wpisu do rejestru może się okazać tylko początkiem dużych zmian, które szykuje obecnie Unia Europejska dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kryptoaktywów.

 

Rozporządzenie w sprawie rynku kryptoaktywów (dalej MiCA) to pierwszy akt, który reguluje problematykę dóbr bazujących na technologii rozporoszonego rejestru. Brak zharmonizowanego stanowiska w sprawie kryptowaktywów na terenie Unii Europejskiej spowodował rozwarstwienie w definiowaniu podstawowych pojęć, a co za tym idzie - odmienne stanowiska organów nadzoru w poszczególnych państwach. Niepewność regulacyjna często była przyczyną odpływu przedsiębiorców do tych jurysdykcji, których przepisy były bardziej przejrzyste i korzystne dla działalności.

 

Rozporządzenie MiCa definiuje kryptoaktywo jako cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub praw, które można przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii wyróżniając trzy kategorie – tokeny użytkowe, tokeny powiązane z aktywami oraz tokeny, czyli e-pieniądze.

 

Link do wpisu do rejestru oraz informacje dotyczące opłacenia wniosku znajdziesz na stronie: https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-w-zakresie-walut-wirtualnych .

 

Z obecnym kształtem rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych możesz się natomiast zapoznać pod adresem: https://www.slaskie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=73ffde9b-0123-4594-8a94-a4d458218386&groupId=3559133 .

 

Jeżeli masz pytania i chcesz dowiedzieć się więcej jak prowadzić działalność związaną z kryptowalutami – napisz do nas lub zadzwoń! https://sawaryn.com/kontakt/

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Spis treści