czerwiec 2023

Pięć kroków do otwarcia spółki w Polsce jako cudzoziemiec

7 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Chcesz otworzyć firmę w Polsce jako obcokrajowiec? Z naszymi wskazówkami i wsparciem to nic trudnego ?


W tym artykule opisujemy wszystkie formalności związane z założeniem różnego rodzaju spółek. Dotyczy to zarówno spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, jak i prostych spółek akcyjnych (więcej na temat tego nowego typu spółek znajdziesz w naszym artykule tutaj).


Przeczytaj poniżej, jakie kroki należy podjąć by założyć spółkę przez cudzoziemca.


KROK PIERWSZY - udostępnienie nam podstawowych danych dotyczących przyszłej firmy

Aby umożliwić nam dopełnienie wszelkich formalności związanych z założeniem spółki w Polsce, chcielibyśmy, abyś przekazał nam kilka podstawowych informacji na temat struktury założycielskiej przyszłej spółki.


Główne informacje to:

 • nazwa przyszłej spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego wraz z informacją o ilości i wartości udziałów. Należy pamiętać, że w zależności od wybranej formy prawnej przyszłej firmy, istnieją różne wymagania dotyczące wysokości kapitału zakładowego. Przykładowo, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wysokość kapitału zakładowego nie powinna być niższa niż 5.000,00 zł, a każdy udział nie powinien mieć wartości mniejszą niż 50,00 zł. W spółce akcyjnej natomiast kapitał zakładowy może wynosić jedynie 1 zł.
 • Dane osobowe osób, które nabędą udziały w spółce, wraz z informacją o wysokości udziałów nabytych przez każdego ze wspólników. Najczęściej wspólnikiem spółki może być zarówno osoba fizyczna, jak i inna spółka. Jeśli zdecydujesz, że udziały w spółce nabędzie inna spółka, konieczne będzie dostarczenie nam odpisu z rejestru przedsiębiorców działającego w Twoim kraju.
 • Miejsce siedziby spółki, czyli wskazanie miasta. Powinieneś również posiadać biuro, ale w tym możemy Ci pomóc. Łatwo jest znaleźć i wynająć wirtualne biuro, jeśli nie potrzebujesz innego.
 • Dane osobowe członków zarządu wraz z preferowanym sposobem reprezentacji spółki.

Zarząd może składać się z jednego lub większej liczby członków. Umowa spółki może wskazywać, z ilu członków będzie składał się zarząd. Jeżeli umowa spółki nie będzie zawierała żadnych postanowień w tym zakresie, istnieją przepisy, które określają ogólne zasady wykonywania czynności zarządu. Przykładowo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do składania oświadczeń za spółkę wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.


Przekazanie nam powyższych informacji będzie kluczowe do założenia spółki w Twoim imieniu.


Jeśli nie wiesz ilu członków zarządu powinna mieć Twoja spółka lub ile powinna mieć kapitału zakładowego - nie martw się, doradzimy Ci.

Masz więcej pytań?
Napisz do nas! Skontaktuj się

KROK DRUGI - Zgromadzenie dokumentów wymaganych do założenia spółki

W oparciu o powyższe informacje przygotujemy pełnomocnictwo, które umożliwi naszej kancelarii prawnej założenie spółki w Twoim imieniu, bez konieczności Twojej obecności w Polsce.


Aby umożliwić nam dopełnienie wszelkich formalności związanych z założeniem spółki w Polsce, po otrzymaniu sporządzonego przez nas pełnomocnictwa, konieczne będzie podjęcie przez Ciebie wymienionych poniżej kroków:

 • Udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Po pierwsze, po otrzymaniu pełnomocnictwa sporządzonego przez naszą kancelarię, konieczne będzie umówienie się na spotkanie z notariuszem i podpisanie otrzymanego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 • Uzyskanie klauzuli apostille na pełnomocnictwie

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego konieczne jest uzyskanie klauzuli apostille na dokumencie otrzymanym w kancelarii notarialnej. W niektórych krajach konieczne będzie uzyskanie legalizacji (czasami nazywanej również uwierzytelnieniem) dokumentu.

 • Przesłanie do naszego biura pełnomocnictwa z klauzulą apostille

Następnie oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego i opatrzonego klauzulą apostille (lub zalegalizowanego) należy przesłać do naszej kancelarii.

Po otrzymaniu dokumentu przekażemy go tłumaczowi przysięgłemu, a następnie dopełnimy wszelkich dalszych formalności - podpisania umowy spółki i założenia spółki.

KROK TRZECI – Rejestracja spółki w rejestrze sądowym

Wszystkie spółki w Polsce są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc Twoja również będzie musiała się w nim znaleźć.


Krajowy Rejestr Sądowy ujawnia m.in. dane o zarządzie spółki, radzie nadzorczej (jeśli taka istnieje) oraz wspólnikach. Co więcej, raz w roku do Rejestru należy złożyć sprawozdanie finansowe spółki.


Krajowy Rejestr Sądowy ułatwia transakcje biznesowe i daje pewność co do reprezentacji spółki i jej kondycji finansowej.


Krajowy Rejestr Sądowy ułatwia również kupno i sprzedaż spółek, pozwala łatwo odnaleźć się w strukturze kapitałowej spółki, a tym samym podejmować dobre decyzje inwestycyjne.


Obowiązkowe jest również bieżące rejestrowanie w KRS wszelkich zmian zachodzących w spółkach, tj. zmian w składzie zarządu, zmian umowy spółki czy zmian kapitału spółki.


Działając w Państwa imieniu dokonujemy rejestracji nowo powstałej spółki w KRS, co praktycznie kończy cały proces.

KROK CZWARTY - Wypełnianie obowiązków spółki po rejestracji (CRBR+PESEL)

 • Udzielenie nam pełnomocnictwa do uzyskania w imieniu Członka Zarządu numeru PESEL

Po założeniu spółki w Polsce konieczne będzie jej wpisanie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych - osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestracja w CRBR jest obowiązkowa.


W celu dokonania wpisu do CRBR konieczne będzie złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL, który jest numerem identyfikacyjnym osoby fizycznej. Aby dopełnić obowiązku wpisu do CRBR, konieczne będzie dostarczenie nam dowodu osobistego lub paszportu członka zarządu wraz z pełnomocnictwem do złożenia dokumentów w odpowiednim organie w Polsce.


Aby nie tracić czasu, przygotowujemy ten krok równocześnie z poprzednim.

KROK PIĄTY - Założenie firmowego konta bankowego


Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z założeniem spółki w Polsce, konieczne będzie założenie dla spółki rachunku bankowego w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej.


W zależności od sposobu reprezentacji spółki, a także od tego, czy członkami zarządu spółki będą osoby zamieszkałe w Polsce czy za granicą, wymagane będą dodatkowe dokumenty.

 • Jeśli członkowie zarządu są obywatelami polskimi lub obywatelami innych państw, ale zamieszkującymi w Polsce - będą musieli udać się do oddziału banku w celu podpisania umowy o otwarcie rachunku bankowego spółki.
 • Jeżeli członkami zarządu są obcokrajowcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce - aby uniknąć konieczności wizyty w Polsce, niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do otwarcia rachunku bankowego w imieniu spółki. Takie pełnomocnictwo - podobnie jak pełnomocnictwo do założenia spółki - będzie musiało zostać opatrzone klauzulą apostille (lub zalegalizowane), a następnie przetłumaczone przysięgle.

W zależności od banku, w którym będzie prowadzony rachunek bankowy spółki, mogą być wymagane dodatkowe formalności i dokumenty. Przykładowo, w jednym z polskich banków, z którym często współpracują nasi klienci, do otwarcia rachunku spółki za pośrednictwem prokurenta, poza złożeniem umowy spółki i stosownego pełnomocnictwa, wymagane są:

 • kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby reprezentującej spółkę w formie aktu notarialnego, opatrzonego klauzulą apostille, a następnie przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego,
 • dokumenty potwierdzone przez lokalnego notariusza z klauzulą apostille, a następnie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowo wymagane jest m.in. podanie informacji o modelu biznesowym firmy oraz danych osoby, która będzie pełniła funkcję głównego administratora rachunku bankowego.


NA KONIEC - jak długo trwa założenie spółki i ile to kosztuje?


Teraz już wiesz, jak założyć firmę w Polsce przy minimalnym wysiłku. Ale jak długo to trwa i ile kosztuje?

Cóż, odpowiedź brzmi "to zależy".


Zazwyczaj cały proces zajmuje do dwóch miesięcy. Należy pamiętać, że rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zajmuje mniej niż miesiąc, ale zebranie wszystkich dokumentów, wykonanie wszystkich tłumaczeń (sąd potrzebuje dokumentów w języku polskim), otrzymanie apostille lub legalizacji zajmuje więcej czasu. Rozsądnie jest więc założyć, że w sumie zajmie to do dwóch miesięcy.


Nasza kancelaria zapewnia i przeprowadza wszystkie potrzebne działania, przygotowujemy wszystkie dokumenty, organizujemy wszystkie tłumaczenia i zapewniamy wszelką pomoc, jakiej możesz potrzebować podczas procesu. I robimy to tak szybko, jak to możliwe w konkretnej sprawie.


Koszt rejestracji w sądzie to 130 euro, koszt notariusza (założenie spółki) to około 500 euro. Dodatkowo dochodzą koszty lokalnych notariuszy i opłata za nasze usługi - ale aby otrzymać ofertę prosimy o bezpośredni kontakt, cena naszych usług zależy od ilości pracy, którą musimy wykonać - a to zwykle zależy od Twojej lokalizacji.


Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści