Prawo spółek | listopad 2020

Przekształcenie spółki komandytowej - czy warto zmienić na inną?

| 7 minut

Przekształcenie spółki komandytowej - czy warto zmienić na inną?
 

Co jeśli nie spółka komandytowa?

W ostatnich dniach Sejm przyjął projekt ustawy zakładającej opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Mimo licznych zalet spółki komandytowej, o których pisałem tutaj, może się zdarzyć, że prowadzenie działalności w tej formie stanie się dla wspólników nieopłacalne.

Pytanie więc, co dalej w takiej sytuacji?

Rozwiązaniem może okazać się przekształcenie w inną spółkę, np. spółkę jawną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną.

Poniżej opisuję krótko każdą z możliwości.
 

W co przekształcić spółkę komandytową?

 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Przekształcenie w spółkę jawną może się okazać optymalnym podatkowo rozwiązaniem w stosunku do spółki komandytowej.

Za rozwiązaniem tym przemawia niewątpliwie jednokrotne opodatkowanie dochodów uzyskanych w ramach spółki jawnej (z możliwym wyjątkiem gdy wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne), na podobnych zasadach jak miało to miejsce dotychczas w spółce komandytowej.

A jeżeli chodzi o wady takiego rozwiązania?

Zdecydowanie zasady odpowiedzialności w tej spółce – wszyscy wspólnicy spółki jawnej ponoszą bowiem solidarną i nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki w sytuacji, gdy jej majątek okaże się niewystarczający.

To znaczący minus w stosunku do spółki komandytowej. Opisane rozwiązanie jest więc rekomendowane głownie dla osób, którym zależy przede wszystkim na utrzymaniu dotychczasowego sposobu opodatkowania w spółce, a kwestie ew. odpowiedzialności są dla nich drugorzędne.

Ważne! Przekształcenie może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5%, jeżeli w wyniku przekształcenia następuje zwiększenie majątku spółki.
 


Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Napisz do nas: 

https://sawaryn.com/kontakt.html


 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Inna możliwość to przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Jedną z głównych zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jak wskazuje sama nazwa – ograniczenie odpowiedzialności wspólników i zarządu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega jednak podwójnemu opodatkowaniu, na podobnych zasadach na jakich będzie się to odbywało w spółce komandytowej po nowelizacji.

Tutaj samo nasuwa się pytanie – w czym w takim razie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest lepsza od spółki komandytowej?

Spieszę z odpowiedzią.

Po pierwsze – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „wygrywa” ze spółką komandytową możliwością całkowitego ograniczenia odpowiedzialności jej wspólników do wysokości wkładu wniesionego na pokrycie jej kapitału zakładowego. Odpowiedzialność zarządu spółki także może ulec nawet całkowitemu wyłączeniu. O zasadach odpowiedzialności w sp. z o.o. pisałem tutaj.

Po drugie – niekorzystne opodatkowanie spółki z o.o., które z pozoru może wydawać się jej wadą można przekuć w dodatkową zaletę przy zastosowaniu sprawdzonych sposobów na uniknięcie podwójnego opodatkowania, które dokładnie opisałem tutaj.

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić doskonałą alternatywę dla właścicieli spółek komandytowych, dla których szczególnie ważne jest ograniczenie odpowiedzialności zarządu oraz wspólników.

Ponadto, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dobrym posunięciem w sytuacji gdy komplementariuszem sp.k. jest sp. z o.o. (zazwyczaj jako jedyny komplementariusz). Pozwoli to na uproszczenie struktury, która w związku z nowelizacją nie ma już dłużej swojego podatkowego uzasadnienia, oraz na obniżenie kosztów stałych. Po wprowadzeniu nowych zasad opodatkowania spółek z o.o. spółek komandytowych, stawka podatku do zapłaty wynosi dokładnie tyle samo co w przypadku zwykłej spółki z o.o. Poniżej tabelka prezentująca obliczenie stawki podatku, przy założeniu że spółka płaci 9% CIT:
 

  Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. k. (po zmianach)
Dochód spółki 240000 240000
CIT 9% 21600 21600
Dochód po CIT 218400 218400
Udział wspólnika 0,5
Dochód wspólnika 109200 109200
PIT Wspólnika (19%) 20748 20748
Zysk wspólnika 88452 88452
Faktyczna stawka podatku 26,29 26,29
 

Przekształcenie w spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną

Ostatecznie, spółkę komandytową można przekształcić w spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną (nowa forma, która będzie dostępna od 1 marca 2021 r.). Ten rodzaj przekształcenia może mieć  uzasadnienie w przypadku spółek prowadzących lub mających w planach prowadzenie działalności na szeroką skalę.

Spółki te pozwalają na łatwą kumulację i pozyskiwanie kapitału poprzez emisję instrumentów finansowych oraz łatwy obrót akcjami spółki.

Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna oraz ich akcjonariusze podlegają podwójnemu opodatkowaniu, tak jak ma to miejsce w sp. z o.o. oraz sp.k.

Przekształcenie spółki komandytowej w S.A. oraz P.S.A. pozwoli jednak na całkowite ograniczenie odpowiedzialności wspólników (wtedy akcjonariuszy) oraz oddanie jej w zarząd oraz nadzór wyspecjalizowanych organów – zarządu i rady nadzorczej (które mogą ulec modyfikacji w ramach P.S.A.). W spółce akcyjnej także odpowiedzialność zarządu jest właściwie minimalna – jest znacznie ograniczona w stosunku do np. zarządu w spółce z o.o.
 


Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Napisz do nas: 

https://sawaryn.com/kontakt.html


 

Jak zrobić przekształcenie spółki komandytowej ?

Proces przekształcenia spółki komandytowej jest bardzo podobny w każdym z powyższych przypadków.

Procedura przekształcenia wymaga m.in.:

 1. Sporządzenia planu przekształcenia;
 2. Dwukrotnego zawiadomienia wspólników o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu (pierwszy raz najpóźniej na miesiąc przed uchwałą);
 3. Podjęcia uchwały o przekształceniu, treści umowy nowej spółki, określenia zasad reprezentacji;
 4. Wpisu do KRS.
   

Jeżeli chodzi o różnice, to przykładowo:

 1. Przekształcenie w sp. z o.o., w przeciwieństwie do sp.j., nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), o ile ustalony kapitał zakładowy spółki z o.o. po przekształceniu nie będzie wyższy niż wartość uprzednio opodatkowanych PCC wkładów wspólników do spółki
 2. Przekształcenie w S.A., oprócz wskazanych powyżej czynności, dodatkowo wymaga sporządzenia przez biegłego opinii w sprawie poprawności i rzetelności planu przekształcenia (co zwiększy koszty i wydłuży procedurę o około 2 miesiące).
   

Podsumowując

Planowane objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT niewątpliwie jest wydarzeniem bezprecedensowym, który zmienia radykalnie dotychczasowy znany nam charakter tej spółki.

W wielu przypadkach przedsiębiorcy zauważą spadek opłacalności dotychczasowej formy działalności oraz będą szukali (a nawet już szukają) rozwiązań dla nich korzystniejszych i opłacalniejszych (nie ma co się dziwić – działalność prowadzona jest zazwyczaj w celu maksymalizacji zysku).

Możliwością przeciwdziałania niekorzystnym skutkom nowelizacji może być przekształcenie prowadzonej spółki komandytowej w inną spółkę, np. spółkę jawną, spółkę z ograniczoną, spółkę akcyjną czy też nowość – prostą spółkę akcyjną.

Nie sposób wskazać, która z form działalności jest najkorzystniejsza – decyzja należy tutaj do przedsiębiorcy a wpływ będą na nią miały różne czynniki, takie jak ilość wspólników, posiadany przez nich kapitał, skala czy cel działalności:

 1. Przekształcenie w spółkę jawną pozwoli na zachowanie dotychczasowego sposobu jednokrotnego opodatkowania, przy jednoczesnym rozszerzeniu odpowiedzialności wspólników.
 2. Zmiana spółki komandytowej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje się najkorzystniejszym obecnie rozwiązaniem – ogranicza odpowiedzialność wspólników pozwalając na stosunkowo swobodne zarządzanie przez nich kapitałem, przy tym nie pozbawiając ich decyzyjności w istotnych sprawach.
 3. Przekształcenie w spółkę akcyjną czy też w prostą spółkę akcyjną (od 2021 r.) przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą lub planują prowadzić działalność na szeroką skalę, bez ograniczeń związanych z liczbą wspólników czy sposobem uzyskania przez uczestnictwa w spółce oraz gotowych w zamian za ograniczenie odpowiedzialności przekazać kierownictwo nad spółką wyspecjalizowanym organom.
   

Ważne! Planując przekształcenie swojej sp.k. warto pamiętać o stosowanej przez organy tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, na podstawie której mogą one kwestionować sposób opodatkowania zysku wypracowanego w ramach spółki przekształconej.

Dokonując zmiany formy prowadzonej działalności warto wobec tego zadbać nie tylko o spełnienie wszystkich formalnych obowiązków prawnych, ale także o należyte uzasadnienie biznesowe (a nie tylko podatkowe) podejmowanych przez spółkę i jej wspólników działań.

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy

Skontaktuj się

Proponowane artykuły