Prosta Spółka Akcyjna | sierpień 2021

Przekształcenie w Prostą Spółkę Akcyjną

2 minuty

Prosta Spółka Akcyjna to nowa – bardzo atrakcyjna – forma prawna prowadzenia działalności. Jej zadaniem jest pobudzenie działania startupów
i spółek innowacyjnych, dla których ważne jest korzystanie z zewnętrznego finansowania czy też istotne jest łatwe obracanie akcjami.

Jeżeli Twoja firma działa w takim środowisku, być może warto przekształcić ją w PSA, żeby efektywniej korzystać z narzędzi oferowanych przez tą spółkę.

Ideą stworzenia prostej spółki akcyjnej było umożliwienie rozwoju startupów
i innowacyjnych biznesów, ale zalety tej formy – jak choćby możliwość wnoszenia pracy na kapitał akcyjny – sprawiają, że ta spółka jest dobrym rozwiązaniem również dla wielu przedsiębiorców (przeczytaj we wcześniejszym wpisie jak działa PSA).

Żałujesz, że kiedy zakładałeś swoją spółkę nie było jeszcze PSA?
Nic straconego.
Z zalet prowadzenia firmy w formie prostej spółki akcyjnej mogą skorzystać nie tylko podmioty dopiero powstające – możliwe jest też przekształcenie dotychczas istniejących spółek w Prostą Spółkę Akcyjną. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak to zrobić, o czym pamiętać i po co przekształcać się w taką spółkę.


Przekształcenie Prostej Spółki Akcyjnej - Infografika
 

Kto może przekształcić się w prostą spółkę akcyjną?

Zasady są takie same jak w przypadku innych przekształceń, a więc zarówno jednoosobowy przedsiębiorca (JDG) jaki i wszystkie pozostałe spółki (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. oraz spółka akcyjna), a nawet spółka cywilna – mogą przekształcić się w prostą spółkę akcyjną.

Droga jest więc wolna dla każdego chętnego.
 

Po co przekształcać się w prostą spółkę akcyjną?

Jest kilka korzyści, które może przynieść taka transformacja, a najważniejsze to:

 1. Możliwość wniesienia pracy na kapitał akcyjny, dzięki czemu można zostać wspólnikiem takiej spółki nawet bez środków na wkład, wnosząc jedynie własną pracę (przeczytaj kapitał w prostej spółce akcyjnej).
 2. Łatwiejsze pozyskanie zewnętrznych inwestorów i pozyskanie dofinansowania spółki dzięki: nowej strukturze kapitałowej, wypłatom kapitału lub sprzedaży akcji przez e-mail.
 3. Łatwe wprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników
  czy członków zarządu (ESOP, Vesting).
 4. Możliwość ustanowienia akcji założycielskich, które gwarantują stałą proporcję w głosach w spółce (przeczytaj wpis o akcjach założycielskich)
   

Jeżeli Twoja firma działa w takim środowisku, warto przekształcić ją w PSA żeby efektywniej korzystać z jej narzędzi.
 


GENERATOR UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Przekształcenie starej czy założenie nowej spółki?

Zaletą wyboru przekształcenia, w odróżnieniu od założenia nowej spółki,
jest przede wszystkim ciągłość istnienia podmiotu.

Oznacza to, że półka po przekształceniu będzie kontynuatorką poprzedniej spółki. Dzięki temu nie trzeba przenosić majątku „ze starej” spółki na nową,
ani dokonywać cesji dotychczas zawartych umów.

Nowej spółce będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki spółki „starej”. Nie trzeba uzyskiwać zgody swoich kontrahentów na przeniesienie kontraktów, tak się po prostu wydarzy z mocy prawa i nikt nie może tego zakwestionować.

Przekształcona spółka pozostaje też podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce „starej”. Co w może być ważne dla niektórych, spółka po przekształceniu zachowuje ten sam NIP.

Przekształcona spółka będzie także legitymowała się wynikami finansowymi sprzed przekształcenia. A więc sprawozdania finansowe, zdolność kredytowa – pozostanie bez zmian.

Przekształcenie pozwala więc zachować wiarygodność w oczach np. banków czy inwestorów ale też stanowi sposób na łatwy transfer „biznesu” do nowej formy prawnej, bez pytania innych o zgodę.

 

Masz pytania dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej?

Napisz do nas!

Kontakt

 

Jak przekształcić się w prostą spółkę akcyjną?

Procedura przekształcenia zarówno spółek osobowych jak i spółek kapitałowych w prostą spółkę akcyjną jest procesem, który wymaga spełnienia szeregu wymaganych przez przepisy formalności.

Szczęśliwie ostatnie zmiany pozwalają na rezygnacje w większości przypadków z np. konieczności uzyskania opinii biegłego rewidenta,
co znacząco ogranicza koszty całego procesu.

Tak jest choćby w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną.

 

Przekształcenie spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną

Poniżej opisuję proces przekształcenia spółki z o.o. w PSA, ale przekształcenie JDG lub innych spółek w PSA odbywa się bardzo podobnie.

Można wyróżnić następujące etapy procesu przekształcenia:

 1. Sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami;
 2. Ogłoszenie planu przekształcenia;
 3. Zawiadomienie wspólników spółki o zamiarze przekształcenia;
 4. Powzięcie uchwały o przekształceniu spółki;
 5. Powołanie członków organów prostej spółki akcyjnej;
 6. Złożenie przez wspólników oświadczeń o uczestnictwie w przekształconej prostej spółce akcyjnej;
 7. Dokonanie w KRS wpisu prostej spółki akcyjnej i wykreślenia spółki z o.o.
   

Każdy z etapów wiąże się z określonymi formalnościami i wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, jak choćby umowy spółki przekształcanej. Do skutecznego przekształcenia potrzeba tez spełnić inne warunki, takie jak uzyskanie odpowiedniej liczby głosów (wynikającej z KSH lub z umowy spółki przekształcanej) czy zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

Przekształcenie staje się skuteczne z momentem wpisu przekształcenia do KRS. Trudno jednoznacznie wskazać ile może zająć taki proces, rozsądnie jest przyjąć, że potrwa to ok 2 do 4 miesięcy – jest to uzależnione w dużej mierze od czasu w jakim KRS dokona zmiany wpisu.
 


GENERATOR UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Koszty przekształcenia w prostą spółkę akcyjną.

Na koszty procesu przekształcenia, nie licząc kosztów pracy prawnika, składają się przede wszystkim koszty notarialne, koszty sądowe oraz koszty ogłoszeń
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Koszty notarialne związane z podejmowaniem przed notariuszem niezbędnych uchwał mogą wynieść około 1500-2000 zł, zależy to oczywiście od indywidulanej wyceny.

Suma opłat sądowych za wnioski składane w toku postępowania wyniesie kolejne 600 zł. Doliczyć należy również koszty sporządzenia dodatkowego sprawozdania finansowego, a więc kolejne kilkaset złotych.

Na szczęście, przy przekształceniu w prostą spółkę akcyjną nie potrzeba już uzyskiwać opinii biegłego, która mogła kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
 

Czy warto przekształcić się w prostą spółkę akcyjną?

Przekształcenie w prostą spółkę akcyjną jest procedurą dosyć złożoną oraz wymagającą pokrycia dodatkowych kosztów, w pewnych wypadkach może to być rozwiązanie korzystne i przynoszące wymierne korzyści działalności prowadzonej dotychczas w odmiennej formie.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem przekształcenia w prostą spółkę akcyjną lub wciąż zastanawiasz się nad zasadnością takiego rozwiązania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się

Proponowane artykuły