styczeń 2021

Umowa o dzieło – nowy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło.

3 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Wątpliwości przy zawieraniu umowy o dzieło

Zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o dzieło stało się popularną praktyką w wielu przedsiębiorstwach, niezależnie od branży czy rynku. Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy o pracę czy umowy zlecenia, ma jedną olbrzymią zaletę – osobie „zatrudnionej” na umowie o dzieło nie trzeba opłacać ZUS. Stąd jest to najtańsza forma „zatrudnienia”.

Niestety nie każdy wie lub chce wiedzieć, że umowę o dzieło można zawrzeć tylko gdy przedmiotem jej wykonania jest … dzieło. Jeżeli ktoś siedzi przed komputerem i dzień w dzień wypełnia te same tabelki to jego praca dziełem raczej nie jest i nie powinien jej wykonywać w oparciu o umowę o dzieło = nie powinien być zwolniony z ZUS.

Dlatego ta praktyka od dawna budzi już sporo wątpliwości – szczególnie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów skarbowych. Wskazane organy od dawna ścigały i kontrolowały zasadność zawierania umów o dzieło, tak by zastąpić je umowami zlecenie czy umowami o pracę i zwiększyć wpływy do kasy państwa.

Od nowego roku sytuacja jest jeszcze mnie korzystna dla przedsiębiorców.

Obowiązek informowania o zawarciu umowy o dzieło

Stąd też od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie bardzo ważna zmiana – każdy będzie musiał zgłosić (donieść sam na siebie) do ZUS, że zawarł umowę o dzieło. Dzięki temu kontrola, czy umowa o dzieło została zawarta zasadnie czy nie, ma być jeszcze prostsza i skuteczniejsza.

Zmianę tę przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzona w Tarczy antykryzysowej.

Od początku nowego roku, ZUS jest zobowiązany do:

 1. Prowadzenia ewidencji umów o dzieło,
 2. Zapisywania na koncie płatnika informacji o zawartych umowach o dzieło.

a płatnik jest zobowiązany zgłaszać zawarcie tych umów do ZUS.


Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Kto musi poinformować ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Każdy płatnik składek lub osoba fizyczna musi zawiadamiać ZUS o zawarciu umowy o dzieło, jeżeli:

 1. Zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy,
 2. Jeżeli w ramach umowy o dzieło nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło, musi ją zgłosić do ZUS zawsze, nawet jeżeli nie jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek!

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba będzie zgłosić przy użyciu nowego formularza RUD (zgłoszenie umowy o dzieło):

 1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło,
 2. Formularz RUD można przekazać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 3. Dla każdego wykonawcy dzieła należy złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Kto nie musi zgłaszać umowy o dzieło do ZUS?

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 1. Zawartych z własnym pracownikiem,
 2. Wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 3. Zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności,
 4. Zawartych przez podmiot lub jednostkę organizacyjną (np. fundacja, stowarzyszenie, spółka prawa handlowego itp.), jeżeli nie jest on płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek.

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – jakie obowiązki?

Co należy zrobić, aby przygotować się do nowego obowiązku?

W związku z nową regulacją zachęcam do przygotowania się z do nowych obowiązków informacyjnych. W tym celu korzystne może być dokonanie analizy zawieranych umów o dzieło, sprawdzając:

 1. Treść oraz umów, a także charakter wykonywanych na ich podstawie prac – weryfikując, czy spełniają one warunki określone dla umów o dzieło,
 2. Czy wskazane będzie wprowadzenie ewentualnych zmian w treści umów lub w organizacji pracy, w celu zminimalizowania ryzyka przekwalifikowania danej umowy o dzieło.

W razie potrzeby, Kancelaria chętnie wykona audyt zawartych umów o dzieło oraz obowiązki zgłoszenia ich do ZUS. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści