Podatki | październik 2019

Istotna zmiana w podatku dochodowym i kosztach uzyskania przychodów

| 2 minuty

1 października 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podwyższające pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Obniżka PIT dotyczy przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

 1. Ze stosunku pracy,
 2. Z działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy o dzieło, umowy zlecenia),
 3. Z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 4. Z emerytury i renty,
 5. Z praw majątkowych.

 

Jakie stawki będą obowiązywać i co to oznacza dla pracowników oraz pracodawców?

Zmiany w podatku dochodowym - co się zmieniło?

Zgodnie z regułą obejmującą pracowników i inne osoby zatrudnione w zakładach pracy (lub po prostu u innych podatników), przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 • zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%,
 • kwota zmniejszająca podatek od października 2019 wynosi 525 zł 12 gr.

Co ważne, zmiana dotyczy tylko pierwszego progu podatkowego, czyli przychodów uzyskanych do limitu kwoty 85 528 zł. Po jej przekroczeniu nadal będzie obowiązywała druga stawka podatku, wynosząca 32%. Jednak płatnicy mogą, na wniosek podatnika, stosować stawkę 17.75% (średnioroczna faktyczna stawka PIT uwzględniająca fakt, że przez 3 kwartały obowiązywała stawka 18% a w IV. kwartale 2019 r. obowiązuje stawka 17%) zamiast stawki 17%. W jakiej sytuacji warto rozważyć to rozwiązanie? Może ono okazać się korzystne, jeżeli w okolicach października podatnik otrzymał znaczną premię czy podwyżkę wynagrodzenia, która mogłaby skutkować koniecznością dopłaty podatku z uwagi na pobór zbyt niskiej kwoty zaliczki.

Zmiany w podatku dochodowym dla prowadzący działalność gospodarczą i rozliczających dochody z najmu lub dzierżawy.

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób, które same wyliczają i opłacają zaliczkę na podatek dochodowy – czyli uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy i nierozliczających się poprzez zastosowanie ryczałtu wynoszącego 8% wysokości podatku dochodowego – od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr. Stosowana zaś kwota zaliczki na podatek dochodowy winna opierać się o stawkę 17,75%, nie zaś 17%.

Obniżona zostaje kwota zmniejszająca podatek:

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek od 1.10.2019

poniżej 8 000 zł.

1 420 zł

Powyżej 8 000 zł, a poniżej 13 000 zł.

1 420 zł. pomniejszone o
871 zł. 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł

Powyżej 13 000 zł, a poniżej 85 528 zł.

548,30 zł

Powyżej 85 528 zł, a poniżej 127 000 zł.

548,30 zł pomniejszone o
548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Bez zmian pozostaje natomiast degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

Wyższe koszty uzyskania przychodów.

Od 1 października 2019 r. wyższe są pracownicze koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że pracownik otrzymuje większy zwrot za wydatki na dojazd do pracy i płaci niższy PIT.

Koszty po zmianach wynoszą:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy), zamiast wcześniejszych 111,25 zł;
 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający), wcześniej 139,06 zł;
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy), wcześniej 1 335,00 zł;
 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający), wcześniej 1 668,72 zł;
 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy), wcześniej 2 002,05 zł;
 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający), wcześniej 2 502,56 zł.

Dokonane zmiany w podatku dochodowym wpływają na możliwość stosowania wyższych odliczeń przez pracodawców

 

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy

Skontaktuj się

Proponowane artykuły