RODO

Pomagamy naszym Klientom odnaleźć się w zawiłościach przepisów tego unijnego rozporządzenia wraz z personalizowanym dostosowaniem jego wszystkich elementów pod konkretne potrzeby i cele przedsiębiorstwa.

Zapewniamy profesjonalne i indywidualne podejście do kwestii związanych z obowiązującą dyrektywą o Ochronie Danych Osobowych (RODO/ ang. GDPR).

Wdrożenie RODO w firmie wcale nie musi wiązać się z drastycznymi zmianami całego obiegu dokumentacji, o ile zostanie przeprowadzone w dokładny i przemyślany sposób. Nasi prawnicy posiadają długoletnie doświadczenie, które z powodzeniem wykorzystywali przy wielu dużych realizacjach.

Oferujemy działania, które z pewnością znacząco uproszczą prowadzenie administracyjnych, marketingowych i sprzedażowych działań spółki:

 • prowadzenie audytów zgodności z RODO i innymi przepisami:
 • pełne skanowanie spółki, w celu opisania wszystkich procesów, w których wykorzystywane są dane osobowe
 • sprawdzenie i ocena bieżącej dokumentacji
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji (Politykę Prywatności, Rejestr Czynności Przetwarzania, Politykę Bezpieczeństwa, klauzule informacyjne)
 • analizę obszarów przetwarzania danych osobowych podatnych na zagrożenia
 • szkolenia RODO personelu w wersji stacjonarnej oraz online wraz ze stałym dostępem do e-booków z podsumowaniem wszystkich zagadnień dla wszystkich pracowników firmy
 • przygotowanie i wdrożenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz procedur
 • przygotowanie i wdrożenie umów powierzenia przetwarzania danych wraz z rekomendacjami, dotyczącymi ich stosowania oraz monitorowania ich przestrzegania
 • objęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spółce – na zasadzie outsourcingu IOD
 • przygotowanie wewnętrznych aktów i zarządzeń firmy, dotyczących ochrony danych osobowych
 • sporządzanie zgłoszeń naruszenia ochrony danych do PUODO
 • reprezentowanie w trakcie kontroli PUODO, w postępowaniu przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi

Klienci

Obsługujemy
Jesteśmy oficjalnym partnerem Fundacji Startup Podbeskidzie

Rekomendacje

Co mówią o nas partnerzy, z którymi współpracujemy?