Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT. To oznacza podwójne opodatkowanie spółki komandytowej!

Na szczęście, zgodnie z nowymi przepisami, można odsunąć ten obowiązek aż do 1 maja 2021 r. To oznacza dodatkowe 4 miesiące korzystnego opodatkowania.

Żeby zyskać te dodatkowe 4 miesiące należy podjąć uchwałę wspólników o stosowaniu ustawy od dnia 1 maja 2021 r.

Poniżej możesz pobrać:

  1. Uchwałę wspólników spółki komandytowej dzięki której nowe przepisy będą obowiązywać Twoją spółkę dopiero od 1 maja 2021 r.
  2. Pisemną zgodę wspólników na przyjęcie uchwały w wersji pisemnej, potrzebną żeby wspólnicy spółki mogli podjąć uchwałę z pkt 1 bez spotykania się na zebraniu wspólników.

Po podjęciu tej uchwały, należy ją złożyć urzędzie skarbowym właściwym dla spółki oraz wspólników. Na tą chwilę przepisy nie precyzują jak ani kiedy to zrobić. Sugerowane jest by uchwała została podjęta jeszcze przed końcem roku 2020 (decyduje data widoczna w uchwale). Najlepiej złożyć uchwałę do urzędu także przed końcem roku, jednak nie można wykluczyć że złożenie jej do np. 20 stycznia 2021 r. (zgodnie z zasadami zgłaszania zmiany formy opodatkowania) także będzie skuteczne.

Proponowane artykuły