June 2021

Pakiet VAT e-commerce

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

„Pakiet VAT e-commerce” to potoczna nazwa, którą określa się szereg nowych regulacji dotyczących podatku VAT, obowiązujących od 1 lipca 2021 roku.

Zmiany te będą miały kluczowe znaczenie dla biznesów działających w sektorze e-commerce, w tym platform sprzedaży (marketplace) oraz przedsiębiorców świadczących usługi online na rzecz konsumentów.

W Polsce jak, i w całej Unii Europejskiej nowe zasady wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. i od tego czasu przedsiębiorcy są zobowiązani stosować się do zmienionych przepisów.

Co dokładnie się zmieni?

Zasadnicze zmiany VAT e-commerce

Pakiet VAT e-commerce ma wprowadzić zmiany ułatwiające sprzedaż przez Internet (szczególnie międzynarodową). Nowe rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce mają ułatwiać rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE.

VAT e-commerce ma także zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorców z UE względem podmiotów spoza Unii. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy spoza UE także będą płacić ten podatek, sprzedając towary lub usługi do Europy.

Dla konsumentów może to oznaczać podniesienie cen za towary kupowane np. z Chin, przedsiębiorcom ułatwi za to konkurowanie z tanimi towarami płynącymi do tej pory z krajów Azji.

Punkt kompleksowej obsługi, czyli One Stop Shop (VAT-OSS).

Do najważniejszym zmian wprowadzanych przez VAT e-commerce należy m.in. rozszerzenie możliwości skorzystania z punktu kompleksowej obsługi - tzw. One Stop Shop (VAT-OSS). Dzięki nowym przepisom będzie można stosować tę procedurę także w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość czy też usług transgranicznych wykonywanych na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji.

Punkt VAT-OSS ma uprościć rozliczenia podatku VAT poprzez:

  1. Umożliwienie rozliczenia transakcji dokonywanych na rzecz konsumentów w różnych krajach UE za pomocą jednej deklaracji VAT. Przedsiębiorca e-commerce będzie składał taką deklaracje wyłącznie do organów podatkowych państwa, w którym ma siedzibę działalności lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (a więc polscy przedsiębiorcy będą składali takie deklaracje w Polsce)
  2. Elektroniczną rejestrację do VAT w jednym kraju UE. Dzięki temu będzie można uniknąć rejestracji do VAT w wielu krajach członkowskich, do których sprzedawane są towary bądź świadczone usługi.
  3. Współpracę z organami podatkowymi państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma siedzibę nawet w przypadku transgranicznych dostaw towarów lub usług.

Want to know more?
Write to us!Contact us

Jednolity próg opodatkowania sprzedaży w kraju wysyłki

Kolejna zmiana to ustalenie w UE jednolitego progu sprzedaży w wysokości 10 000 euro, do którego przedsiębiorca dokonujący sprzedaży wysyłkowej B2C może opodatkować tę sprzedaż tylko w kraju wysyłki.

Do tej pory każdy z krajów miał swoje zasady, od teraz próg będzie wspólny dla każdego kraju UE.

Po przekroczeniu tego progu przedsiębiorca będzie zobowiązany do rejestracji w VAT i rozliczenia podatku VAT w kraju, do którego wysyła towary, chyba że skorzysta z rozliczenia w VAT-OSS.

Likwidacja progu zwolnienia z VAT

Ważną zmianą jest likwidacja progu zwolnienia z VAT przy imporcie małych przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 euro w całej UE.

To zwolnienie powodowało, że dostawcy towarów spoza UE mogli oferować cenę niższą o podatek VAT, a więc czasem nawet o 23%. Zmiana ma poprawić dotychczasową sytuację ecommerców z UE (Polska już wcześniej zrezygnowała z tego limitu). Dla konsumentów spowoduje to jednak podwyższenie cen towarów nabywanych do tej pory bez podatku VAT.

Jednocześnie przyjęty zostanie nowy limit importowy dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro pod warunkiem stosowania procedury IOSS – „importowy One Stop Shop”.

VAT e-commerce a marketplace i sprzedawcy online – co trzeba zmienić?

Wprowadzenie pakietu VAT e-commerce powoduje powstanie nowych obowiązków dotyczących poboru i zapłaty VAT dla platform pośredniczących w niektórych dostawach towarów importowanych.

Każdy taki przedsiębiorca będzie więc musiał dostosować się do nowych przepisów.

Jak to zrobić przeczytasz jednak szerzej w we wpisie dostępnym pod tym linkiem, gdzie szczegółowo opisuję wpływ zmian na e-commerce i Marketplace’y.

Korzyści pakietu e-commerce

Wprowadzenie pakietu e-commerce ma przynieść realne korzyści przedsiębiorcom z Unii Europejskiej:

  1. Ma wzrosnąć ich konkurencyjność w obszarze e-commerce w stosunku do podmiotów z krajów trzecich.
  2. Mają zmniejszyć się koszty realizacji obowiązków VAT związanych ze sprzedażą na rzecz konsumentów z innych krajów UE.
  3. Przedsiębiorcy nie będą musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w znanym sobie urzędzie. 

To rozwiązaniem powinno zredukować koszty i formalności, które dotychczas były wymagane w tego rodzaju transakcjach. Jeżeli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu VAT e-commerce w swojej firmie – napisz do nas.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents