September 2023

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka klienta w procedurze AML

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

W poniższym artykule chciałbym przybliżyć Wam jeden z obowiązkowych elementów procedury AML, związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.


O tym, czym jest AML (Anti Money Laundering) i jak wdrożyć w firmie jej procedurę, mogliście przeczytać tutaj.


Jeśli Twoja firma jest instytucją obowiązaną (więcej tutaj), to przeprowadzenie oceny ryzyka, związanego z nawiązaniem lub kontynuowaniem współpracy z danym klientem jest obowiązkowe.


Co to jest ocena ryzyka?

Ocena ryzyka w procedurze AML to proces identyfikacji i zrozumienia potencjalnego ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W ramach tej oceny podmioty obowiązane muszą sprawdzić podmioty z którymi zamierzają współpracować lub współpracują, istniejące procesy oraz działania wynikające z tych czynności.


Wyniki oceny ryzyka są następnie wykorzystane do opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur AML.


Kiedy wykonać ocenę ryzyka w firmie?

Ocena ryzyka powinna być wykonana przed nawiązaniem współpracy z danym podmiotem. Już na samym starcie, gdy klient się do nas zgłasza, a my rozważamy nawiązanie współpracy, taka ocena ryzyka jest wskazaną praktyka. Powinniśmy znać skalę ryzyka wiążącego się z klientem, by móc zdecydować jakie Środki Bezpieczeństwa Finansowego zastosować przy danej współpracy.


Wykonanie oceny ryzyka będzie więc w praktyce zazębiać się z pierwszymi procedurami z zakresu Środków Bezpieczeństwa Finansowego i działaniami (Know Your Customer).


Czy ocena ryzyka jest wymagana dla klientów, z którymi już współpracujesz?

Jeśli do tej pory nie stosowałeś przepisów AML, a masz wielu klientów, to ocena ryzyka jest wymagana.


Szczególnie powinno się ją przeprowadzić, jeśli u firmy z którą współpracujesz, coś się zmienia, w znaczący sposób - przykładowo zaczyna realizować transakcje z klientami zagranicznymi.Want to know more?
Write to us! Contact us

Jak wykonać ocenę ryzyka klienta?

Ocena i oszacowanie ryzyka związanego z danym klientem, polega na ocenie tego klienta na podstawie określonych kryteriów. Zadajemy sobie wówczas konkretne pytania i szukamy informacji o kliencie, które pozwalają nam ocenić to ryzyko.


Ryzyko oceniamy przy pomocy formularza oceny ryzyka klienta.


Jego wzór będziesz mógł otrzymać wraz z dostępem do szkolenia, które przygotowaliśmy na naszej platformie SiP Biznes. 


Czym jest Program SiP AML?

Stworzyliśmy narzędzie, dzięki któremu samodzielnie wykonasz wszystkie obowiązki nałożone przez Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.


Już za kilka tygodni przekonasz się, w jak łatwy i przystępny sposób Twoja firma może przystąpić do platformy i działać zgodnie z prawem.


Program SiP AML to: 

 1. Materiały - w których znajdziesz wszystkie wzory dokumentów, instrukcje oraz checklisty jakie są potrzebne do wykonania obowiązków AML.
 2. Przewodnik po AML - który wyjaśnia co to jest AML i jak się po nim poruszać.
 3. Procedura wewnętrzna AML - zbiór zasad jakie należy stosować w firmie.
 4. Ocena Ryzyka - do oceny jakie jest ryzyko prania pieniędzy w Twojej firmie lub branży.
 5. Procedura KYC - która polega na szczegółowej weryfikacji klienta.
 6. Checklisty - do sprawdzenia czy wszystkie czynności zostały wykonane.
 7. Sześć nagrań video, które świetnie uzupełnią powyższą listę dokumentów.

Za każdym razem, gdy pojawią się wątpliwości jak działać - będziesz mógł sprawdzić, czy w filmie nie znajduje się wyjaśnienie i rozwiązanie Twojego problemu.
Jeśli jesteś instytucją obowiązaną do wdrożenia AML, a więc:


 1. Przedsiębiorcą - jeśli przyjmujesz lub dokonujesz płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro.
 2. Krajową instytucją płatniczą, małą instytucją płatniczą bądź biurem usług płatniczych.
 3. Przedsiębiorcą prowadzącym działalność kantorową.
 4. Kantorem kryptowalut.
 5. Księgową/-ym lub podmiotem świadczącym usługi związane z doradztwem i obsługą podatkową. Dotyczy to również jednoosobowych biur rachunkowych.
 6. Galerią sztuki lub domem aukcyjnym.
 7. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzającymi do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości bądź ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10.000 euro.

to nałożono na Ciebie dodatkowe obowiązki prawne, które musisz spełnić.


Za naruszenie przepisów AML, w tym np. za niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków AML, brak sporządzenia oceny ryzyka czy też wewnętrznej procedury AML, przepisy przewidują możliwość nałożenia kary administracyjnej (do 1 mln euro) ), a nawet karnej (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat).


Ponadto, odpowiednie wdrożenie i przestrzeganie przepisów AML w firmie pozwala zmniejszyć ryzyko, że firma będzie uczestniczyła m.in. w niezgodnych z prawem procederach. Za uczestnictwo w podejrzanych prawnie transakcjach grożą kary z kodeksu karnego i kodeksu karno skarbowego.


Tym samym odpowiednie zidentyfikowanie ciążących na firmie obowiązków, jak również prawidłowe ich wdrożenie, jest tak ważne.


Jeśli potrzebujesz się dowiedzieć, czy AML dotyczy także Ciebie lub też masz wątpliwości w zakresie prawidłowego wdrożenia AML, napisz do nas! 

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents