January 2023

NFT – chwilowy trend czy długoterminowa inwestycja? Co to jest NFT?

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

NFT to dokładnie non-fungible-token, czyli „niewymienialny token”. Jest to cyfrowy certyfikat własności, który miał za zadanie zrewolucjonizować rynek sztuki. Zainteresowanie tym fenomenem nieprzerwanie rośnie i prowokuje do zadawania wielu pytań natury prawnej, mimo, że momencie tworzenia tego wpisu na rynku NFT panowało totalne załamanie. Jak wskazuje raport ze strony nonfungible.com, aktywność inwestorów na rynku NFT na początku roku 2022 spadła o 50%, co z pewnością jest spowodowane ogólną sytuacją na świecie. Sam koncept NFT może jednak jeszcze przez długi czas pozostać żywym tematem, ponieważ technologia NFT miała znaleźć swoje zastosowanie w wielu dziedzinach i w końcu uregulować problem własności „digital art” na rynku artystycznym.

Co to jest NFT? Jak działają tokeny NFT?

Żeby zrozumieć czym tak właściwie są tokeny NFT, należy wyjaśnić kilka technicznych kwestii. Tokeny NFT działają na sieci blockchain, jednak w odróżnieniu od kryptowalut są unikatowe, nie da się ich zamienić. Jeśli posiadasz w swoim portfelu bitcoiny to możesz je wymienić na inną kryptowalutę.


Token NFT jest jedyny w swoim rodzaju i właśnie ta cecha miała go wyróżniać i czynić atrakcyjnym na rynku kryptoaktywów. Warto tutaj zaznaczyć, że skoro tokeny NFT nie są wymienialne, to nie będą walutą wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Jeśli przyjmiesz natomiast, że dany token NFT będzie używany do nabywania konkretnych usług czy towarów, to możesz uznać go za walutę wirtualną... Jak widać wykorzystanie tokenów NFT może ograniczać jedynie kreatywność i wyobraźnia, a jedynym problemem może być  kwalifikacja prawna i - co za tym idzie – podatkowa.

Want to know more?
Write to us!Contact us

Jak wyemitować tokeny NFT?

Tokeny NFT są „mintowane” przy użyciu programu komputerowego i przechowywane w portfelu. Ogólnie rzecz ujmując, jest to unikalny kod, który przypisuje się cyfrowemu obiektowi, a może nim być tak naprawdę cokolwiek – grafika, utwór muzyczny, tweet (jak tweet współzałożyciela Twittera – Jacka Dorsey sprzedany w 2021 roku za 2,9 miliona dolarów) czy nawet miłość! Oczywiście cyfrowa...


Tokeny NFT to cyfrowe zapisy, które przedstawiają daną wartość i mogą być jedynie kupione i sprzedane na blockchainie danej kryptowaluty, a dzięki temu, że token NFT jest przypisany do kodu na sieci blockchain, zagwarantowana jest unikalność kopii danego dzieła, w związku z czym służy jako cyfrowy certyfikat własności.


Oparcie tokenów na technologii blockchain jest gwarantem niezmienności danych, bo na tokenie są zapisane wszystkie dokonywane operacje. Cała historia dzieła, czyli od jego powstania aż do ostatniego właściciela jest zapisana na jednym tokenie.


Z punktu widzenia prawa cywilnego, tokeny NFT możemy traktować jako znaki legitymacyjne, a technologiczne możliwości tokenów mogą służyć do potwierdzania ich pochodzenia i certyfikowania oryginalności.

Prawo własności intelektualnej a tokeny NFT

Tokeny NFT nie są obecnie przedmiotem ustawodawstwa ani orzecznictwa w Polsce, podobnie jak w większości (jeśli nie we wszystkich) jurysdykcjach. W związku z tym, wszelkie analizy i komentarze prawne dotyczące NFT opierają się na podstawowych zasadach prawa własności intelektualnej.


Co ważne, nabycie własności NFT reprezentującego utwór do którego istnieją prawa autorskie, nie przyznaje nowemu właścicielowi NFT praw autorskich do utworu będącego jego podstawą.


Zakup NFT daje Ci jako nabywcy jedynie prawo własności do konkretnej kopii lub wersji utworu, który NFT reprezentuje. Prawa przyznane przez sprzedawcę NFT zależą od praw przekazanych w drodze licencji lub cesji, a te mogą się różnić w przypadku każdego NFT.


Własność praw autorskich przechodzi tylko wtedy, gdy autor oryginalnego utworu wyraźnie zgadza się na przeniesienie tych praw na właściciela NFT. Ogólnie rzecz biorąc, bez umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej, własność NFT nie daje prawa własności do treści bazowych ani żadnych związanych z nimi praw własności intelektualnej.


W rezultacie właściciel NFT nie będzie uprawniony do reprodukowania, rozpowszechniania kopii, publicznego wykonywania, wyświetlania lub tworzenia dzieł pochodnych oryginalnego utworu. Właściciel praw autorskich zachowuje wyłączne prawa, a nabywca NFT w rzeczywistości będzie posiadał unikatowy egzemplarz danego utworu. Nabywca NFT na którym został zapisany wcześniej wspomniany tweet współzałożyciela Twittera – Jacka Dorsey, nie będzie posiadał praw autorskich do tekstu tweeta, a jedynie jego elektroniczną kopię.


Biorąc pod uwagę, że umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może to spowodować różnego rodzaju praktyczne problemy.


Większość transakcji sprzedaży NFT odbywa się na giełdach online, takich jak np. Rarible, gdzie co do zasady nie jest znana tożsamość użytkowników- wymagane są tam jedynie jedynie login i adres do portfela kryptowalut. Wartość samych tokenów też jest zazwyczaj spekulacyjna, ponieważ nie jest uzależniona od żadnych czynników i następuje poprzez zapłatę ceny wyrażonej w kryptowalucie - a następnie za pomocą „smart kontraktu” dochodzi do transakcji sprzedaży. W praktyce strony nie zawierają więc ze sobą żadnej pisemnej umowy. Wymóg zachowania formy pisemnej nie zostaje spełniony i tym samym prawa autorskie nie są przeniesione automatycznie na nabywcę.

Want to know more?
Write to us!Contact us

Tokeny NFT w przyszłości...

Można zaryzykować stwierdzenie, że obecny spadek na rynku NFT spowoduje, że entuzjaści wykorzystywania tej technologii zaczną podchodzić do niej z większą świadomością i zyska ona nie tylko w wymiarze kolekcjonowania dóbr cyfrowych, ale także w ich praktycznej ochronie. W miarę postępującej cyfryzacji świata, tokeny NFT mogą znaleźć zastosowanie w certyfikowaniu dzieł sztuki, a tym samym skutecznie zapobiegać piractwu i naruszaniu praw autorskich w sieci. Oprócz tego, rynek NFT jest mocno powiązany z sektorem gamingowym, który wciąż się rozwija. Śmiało można więc założyć, że w perspektywie rozwijającej się rzeczywistości VR czy AR na pewno kluczowe będzie prawne uregulowanie kwestii tokenów NFT.


Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents