March 2021

Zmiana komandytariusza na komplementariusza w spółce komandytowej

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

W związku z wejściem w życie nowych przepisów wprowadzających podwójne opodatkowanie spółki komandytowej, dla wielu osób prowadzenie działalności w takiej formie przestało się opłacać.

Szczególnie dotyczy to bardzo popularnej formy połączenia spółki z o.o. ze spółką komandytową, gdy dodatkowo komplementariusz posiada jednocześnie udziały w sp. z o.o. i / lub zasiada w jej zarządzie (a z reguły tak właśnie jest).

To bardzo popularna konstrukcja pozwalała na optymalizację podatkową i niwelację ryzyka prowadzenia działalności. Obecnie jednak ta konstrukcja powoduje, że komandytariuszom takiej spółki nie przysługuje dodatkowe zwolnienie od podatku, mogące dotyczyć nawet 60 tys. zł rocznie.

Co w takim razie zrobić z tym fantem? A może by zamienić komandytariusza na komplementariusza?

Zmiana komplementariusza na komandytariusza

Jeżeli masz spółkę, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. – zastanów się nad zamianą roli wspólników, tak by ta spółka stała się komandytariuszem.

Dlaczego warto to zrobić? Powody są co najmniej dwa:

  1. Po pierwsze, negatywne skutki w postaci utraty prawa do dodatkowego zwolnienia z CITu dotyczą tylko sytuacji gdy sp. z o.o. jest komplementariuszem. Jeżeli dojdzie do zamiany komplementariusza i komandytariusza i spółka z o.o. stanie się komandytariuszem – to zwolnienie wciąż będzie przysługiwało.
  2. Po drugie, zgodnie z nowymi przepisami komplementariusz wciąż będzie płacił tylko 19% podatku dochodowego. Dzieje się tak ponieważ podatek PIT płacony przez komplementariusza będzie mógł zostać pomniejszony o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową. Ta kwota CIT, którą komplementariusz będzie mógł odliczyć od swojego PITu, będzie wyliczona proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki. W praktyce więc dochody komplementariusza ze sp.k. nadal będą podlegały jednokrotnemu opodatkowaniu!

Zalety zmiany komandytariusza na komplementariusza

Dzięki takiej zmianie:

  1. Wciąż można cieszyć się opodatkowaniem 19% - można więc ustawić strukturę w spółce w ten sposób, że osoby pobierające największy zysk wciąż będą go podatkowały jedynie wedle stawki 19%,
  2. I można zachować zwolnienie komandytariusza z podatku CIT - dwukrotnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej, z ograniczeniem jednak do wysokości 60 tys. zł rocznie.

Być może więc nowe przepisy ograniczają dotychczasowe zalety spółki komandytowej ale dają też jednocześnie pewne nowe możliwości. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z opisem zmian w opodatkowaniu spółki komandytowej, dostępnym pod tym linkiem.

Jak zmienić komplementariusza na komandytariusza?

Żeby zamienić komplementariusza z komandytariuszem, przede wszystkim umowa spółki musi przewidywać możliwość przystąpienia do spółki nowego komplementariusza.

Nawet jeżeli Twoja umowa nie przewiduje takiej możliwości, nie ma czym się martwić. Ponieważ zmiana umowy spółki komandytowej jest skuteczna od chwili jej zmiany (a nie wpisu do KRS jak np. w przypadku spółki z o.o.) to można na przykład:

  1. Po pierwsze, zrobić zmianę umowy spółki komandytowej poprzez dodanie w umowie spółki zapisu o dopuszczalności przystąpienia nowego komplementariusza
  2. A następnie zrobić kolejną zmianę umowy spółki w taki sposób, że wspólnicy zamienią się rolami.

Zmiany też można zrobić jedną po drugiej. A więc sprawę można załatwić w trakcie jednego posiedzenia u notariusza.

Następnie pozostaje zgłosić zmienioną treść umowy spółki oraz zmianę w składzie osobowym wspólników do KRS. Zmiana umowy sp.k. powstaje z momentem podpisania, jednak skuteczna będzie wobec osób trzecich (np. wierzycieli) dopiero od momentu wpisu w KRS.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zgłoś się do nas!Contact us

Zmiana komandytariusza na komplementariusza – na co należy uważać?

Zamiana wspólników rolami w spółce komandytowej wiąże się także z istotnymi zmianami w nazwie spółki czy przede wszystkim – w zakresie odpowiedzialności wspólników.

Komplementariusz to wspólnik odpowiadający za długi spółki bez ograniczeń, a więc jeżeli dotychczasowa spółka z o.o. zostanie zastąpiona przez osobę fizyczną – warto pamiętać, że ta osoba będzie ponosiła odpowiedzialności za zobowiązania spółki swoim majątkiem.

Warto też pamiętać, że nazwa spółki komandytowej musi zawierać nazwisko lub firmę komplementariusza. A więc jeżeli dotychczas nazwa spółki komandytowej wynikała z nazwy spółki z o.o. teraz będzie trzeba ją zmienić. Można to zrobić albo przez zmianę w ogóle na nazwisko nowego komplementariusza lub poprzez dodanie tego nazwiska.

Przykładowo, jeżeli spółka nazywała się Hydrobudpol Sp. z o.o. spółka komandytowa, a nowym komplementariuszem w miejsce „Hydrobudpolu” ma zostać Jan Nowak, to nowa spółka może się nazywać:

  1. Nowak Spółka komandytowa lub
  2. Hydrobudpol Nowak Spółka komandytowa.

Finalnie, w wielu przypadkach jest tak, że komplementariuszem jest sp. z o.o. a komandytariuszem członek zarządu tej sp. z o.o.. W takim przypadku, żeby skutecznie zrobić zmianę umowy sp. k. konieczny będzie pełnomocnik reprezentujący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - stąd w pierwszej kolejności musi się odbyć NZW w sp. z o.o., na którym zostanie wyznaczony pełnomocnik zgodnie z art. 210 KSH.

Zmiana komandytariusza na komplementariusza – wady i zalety

Zamiana ról wspólników w spółce komandytowej może stanowić rozwiązanie problemów dla niektórych spółek komandytowych, spowodowanych nowymi zasadami płacenia podatków.

Dzięki zamianie, wciąż będzie można zachować korzystne zasady opodatkowania spółki komandytowej, do tego wykorzystując możliwość częściowego zwolnienia z podatku CIT dochodów komandytariusza.

Z drugiej jednak strony, zmiana ta niekorzystanie wpływa na zakres odpowiedzialności wspólników – z reguły spółka z o.o. właśnie po to była komplementariuszem by stanowić dodatkowe zabezpieczenie majątku wspólników. W przypadku zamiany miejscami przez wspólników w spółce, ta korzyść znika.

Jeżeli zastanawiasz się czy zamiana wspólników miejscami w Twojej spółce komandytowej będzie dla Ciebie korzystna odezwij się do nas – chętnie doradzimy.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents