November 2020

Spółka komandytowa – zmiana opodatkowania

6 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Sejm przyjął jakiś czas temu projekt ustawy (edit — przepisy weszły w życie i obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku) zmieniającej zasady opodatkowania dochodów spółki komandytowej. Przyjęte zmiany spowodują, że z działalności w formie spółki komandytowej będzie trzeba zapłacić podwójny podatek dochodowy – raz będzie musiała zapłacić go spółka, a następnie wspólnicy spółki.

Spółka komandytowa będzie więc płaciła podatek od uzyskanych dochodów na takich samych zasadach jak spółka z o.o., S.A. oraz S.K.A., tj. według stawki podstawowej 19% lub ew. stawki 9% (jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki).

Zmiana powoduje, że prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej staje się mniej opłacalne podatkowo – choć spółka ta wciąż zachowuje sporo innych zalet, o których pisałem w tym miejscu.

 

Podatek dochodowy komplementariusza

Wprowadzane zmiany powodują, że zasadniczo będziemy mieli do czynienia z podwójnym opodatkowaniem spółki komandytowej:

 1. Opodatkowaniem dochodu spółki (CIT),
 2. Opodatkowaniem przy wypłacie dywidendy wspólnikom (PIT/CIT).

Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowej będzie się różniło od opodatkowania komandytariusza.

Podatek komplementariusza (wspólnika prowadzącego sprawy spółki) będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Uwaga! Podatek PIT płacony przez komplementariusza będzie mógł zostać pomniejszony o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową. Ta kwota CIT, którą komplementariusz będzie mógł odliczyć od swojego PITu, będzie wyliczona proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki. W praktyce więc dochody komplementariusza ze sp.k. nadal będą podlegały jednokrotnemu opodatkowaniu (!).

Jak to będzie działało wyjaśnia poniższy przykład:

 1. Przyjmijmy, że Spółka ma roczny zysk 250 tys. zł, a udział komplementariusza w zysku wynosi 25%.
 2. Spółka zapłaci 9% podatku CIT – a więc kwotę 22,5 tys. zł.
 3. Do podziału pomiędzy wspólników pozostanie jej więc 227,5 tys. zł,
 4. Z zysku po opodatkowaniu, kwota 56875 zł należy się komplementariuszowi – to jego 25% udziału w zysku,
 5. Komplementariusz powinien zapłacić od otrzymanego zysku 19% podatku – a więc 10806,25 zł
 6. Kwota zryczałtowanego podatku do zapłaty przez komplementariusza (pkt 5 powyżej), może zostać jednak pomniejszona o część zapłaconego CIT, proporcjonalnie obciążającą zysk komplementariusza uzyskany z udziału w tej spółce. Będzie to kwota 5625 zł.
 7. Komplementariusz zapłaci więc podatek w wysokości 10806,25 – 5625 = 5181,25 zł

Łączne obciążenie przypadającego na komplementariusza zysku wyniesie więc wartość proporcjonalnie obliczonego CITu (5625 zł) oraz wartość pozostającego mu do zapłaty zryczałtowanego podatku (5181,25 zł) co da kwotę:

10806,25 zł.

Faktyczna stawka podatku będzie więc identyczna jak przed wprowadzoną zmianą. W tym miejscu możesz pobrać kalkulator do wyliczenia należnego podatku komplementariusza.

 

Masz wątpliwości lub więcej pytań?
Write to us!Contact us

 

Podatek dochodowy komandytariusza

W przypadku komandytariuszy, zysk będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19% i nie będzie można korzystać z odliczenia CIT zapłaconego przez spółkę komandytową.

To znaczy, że zyski komandytariusza ze spółki komandytowej będą faktycznie podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

Ważne! Projekt przewiduje jednak preferencję dla komandytariuszy, którzy nie są (bezpośrednio lub przez podmioty powiązane) wspólnikami lub członkami zarządu spółki będącej komplementariuszem, (a więc np. spółki z o.o. będącej komplementariuszem w popularnej konstrukcji sp. z o.o. sp. k.).

W przypadku takich komandytariuszy, dwukrotnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% ich przychodów ze spółki komandytowej, z ograniczeniem jednak do wysokości 60 tys. zł rocznie.

Sprawdźmy na konkretnych przykładach, jak to więc zadziała w praktyce:

Przykład nr 1 – zakładamy, że spółka nie przekracza przychodu 2 mln euro rocznie, a więc podlega stawce CIT 9%. Dochód roczny wynosi 240.000,00 zł, a komandytariusz ma 50% udziału w zysku – a więc wedle obowiązujących przepisów, powinien otrzymać 120.000,00 zł zysku rocznie ze spółki. W tym przykładzie, komandytariusz od podstawy opodatkowania odliczy pełną kwotę 60 tys. zł. Wynik:Jak widać, przy założeniu że komandytariusz może skorzystać z pełnego odliczenia 60 tys. zł, jego podatek nawet zmaleje w stosunku do sytuacji sprzed zmiany.

Żeby stonować zbyt wczesny optymizm – dla takich samych wyliczeń jak powyżej, jednak z założeniem że spółka ma:

 1. Dochód 0,5 mln (a więc 250 tys. dochodu wspólnika) – rzeczywista stawka podatku wyniesie już 21,73%.
 2. Dochód 1 mln zł (a więc wspólnik powinien dostać 500 tys. zł zysku) – rzeczywista stawka podatku wyniesie już 24,01%.

tym miejscu można sobie pobrać gotowy kalkulator. Wniosek z wyliczeń dla kolejnych wartości jest jeden – czym więcej zarobi komandytariusz, tym większa rzeczywista stawka podatku.

Przykład 2: takie same założenia jak powyżej, tylko przyjmujemy, że komandytariusz zasiada w zarządzie komplementariusza lub ma w nim udziały. A więc nie może skorzystać z odliczenia tych 60 tys. zł. Wynik:Dla tego przypadku zmiana jest już mniej korzystna – podatek przekracza 26%, a więc jest o ponad 7% wyższy niż dotychczas. W takim przypadku stawka podatku jest stała i nie podlega zmianie zależnie od dochodu czy udziału w zysku. Kalkulator do pobrania tutaj.

Przykład 3: Sprawdźmy jeszcze, ile wyniesie rzeczywista stawka podatku, jeżeli spółka przekroczy 2 mln euro przychodów i będzie musiała opłacać CIT według stawki 19%. W tym przykładzie wciąż przyjmuję, że komandytariusz będzie mógł odliczyć pełne 60 tys. zł od podstawy opodatkowania, a ogólny dochód spółki wynosi 2 mln zł:Podarek wynosi już ponad 33% zamiast dotychczasowych 19%! Kalkulator do pobrania tutaj.

Przykład 4: sprawdźmy jeszcze ostatnią opcję, a więc taką w której komandytariusz jest jednocześnie w zarządzie komplementariusza lub posiada w nim udziały, a więc nie przysługuje mu prawo odliczenia 60 tys. zł, a do tego CIT dla spółki wynosi 19%:W tym przypadku rzeczywista stawka podatku dochodowego zbliża się do 35%, a więc niemal dwukrotności wcześniejszego opodatkowania. Kalkulator do pobrania tutaj.

Warto do tego pamiętać, że po przekroczeniu dochodu 1 mln zł przez osobę fizyczną, trzeba zapłacić jeszcze dodatkowe 4% daniny solidarnościowej. Powyższe kalkulacje nie ujmują już tego faktu.

Masz wątpliwości lub więcej pytań?
Write to us!Contact us

Spółka komandytowa – co dalej?

Na podstawie powyższych przykładów widać, że w przypadku niewielkich spółek, zmiany będą śladowe.

Dla wspólników „małych” spółek – spółka komandytowa wciąż będzie korzystną podatkowo formą prowadzenia działalności, korzystniejszą niż np. spółka z o.o.

W przypadku większych spółek, szczególnie tych korzystających z modelu optymalizacji w połączeniu ze spółką z o.o. jako komplementariuszem, ta forma działalność staje się mało korzystna.

Co w takim razie możesz zrobić, jeżeli Twoja spółka komandytowa po zmianach przestanie mieć dla Ciebie gospodarczy sens? Możliwości są następujące:

 1. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną (także prostą spółkę akcyjną),
 2. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną,
 3. Likwidacja spółki.
 4. Lub zmiana komandytariusza na komplementariusza w spółce — co może mieć sens szczególnie gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.

Dlaczego warto przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o., spółkę akcyjną, prostą spółkę akcyjną lub spółkę jawną – dokładny opis znajdziesz tutaj, zapraszam do zapoznania się. W tym wpisie znajdziesz także porównanie opłacalności podatkowej spółki z o.o. i spółki komandytowej po zmianach.

Jak prosto i szybko zlikwidować spółkę komandytową – tego dowiesz się tutaj, także zapraszam do przeczytania.

Od kiedy zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowej?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., jednak zgodnie art. 12 ust. 2 ustawy spółka może zdecydować czy nowe przepisy będą stosowane wobec niej oraz wobec przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej sp.k. dopiero od 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r.


W tym miejscu możesz pobrać wzór zgody wspólników i uchwały pozwalającej na odroczenie podatku do 1 maja 2021 r.: 

https://sawaryn.com/uchwala.html


Warto zauważyć, że jeśli spółka zdecyduje o odroczeniu uzyskania statusu podatnika o 4 miesiące i przez to będzie musiała zamknąć księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego (gdy jej rok obrotowy kończy się od 31 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.), może ona nie zamykać ksiąg z końcem roku obrotowego - tylko zrobić to na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents