e-commerce | sierpień - wrzesień 2018

Kompleksowa realizacja prawna kampanii marketingowej social media

| 2 minuty

Kompleksowa realizacja prawna kampanii marketingowej social media dla jednego z sieciowych marketów budowlanych.

W maju 2018 roku prawnicy Kancelarii brali udział przy realizacji szeroko zakrojonej kampanii marketingowej w mediach społecznościowych dla jednego z wielkopowierzchniowych marketów budowlanych.

 

Przygotowanie do kampanii w social media

Producentem kampanii była wiodąca agencja specjalizująca się w wideo marketingu online - Talentmedia. Agencja jest klientem Kancelarii - świadczymy dla Talentmedia stałą obsługę prawną w ramach praktyki Prawo własności intelektualnej. Przedmiotem kampanii było przygotowanie serii filmów zatytułowanych Wyremontowani, dokumentujących wykonanie remontów u wybranych uprzednio w drodze castingu uczestników. Prowadzenie programu powierzono popularnym influencerom. Filmy oraz materiały promocyjne udostępnione zostały w mediach społecznościowych takich jak YouTube, Facebook, Instagram czy Snapchat. Kampania została zauważona przez liczące się media związane z marketingiem. Do zadań Kancelarii należało w pierwszej kolejności zweryfikowanie przedstawionego przez agencję pomysłu na realizację kampanii pod kątem jej zgodności z obowiązującym prawem, jak i ustalenie schematu w zakresie rodzaju umów i ich postanowień. Szczególnie ważne było dopracowanie pomysłu pod  względem podatkowym oraz ustalenie wzajemnych stosunków prawnych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w produkcję kampanii.

 

 

Prawne aspekty kampanii marketingowej

 

Założenia kampanii marketingowej wymagały m.in. opracowania umowy współpracy pomiędzy agencją a jej klientem, z uwzględnieniem kwestii przeniesienia praw autorskich oraz udzielenia licencji do tworzonych materiałów, a także ustaleniem procedury realizacji i zatwierdzania materiałów - protokolarnego odbioru. W związku z udziałem w kampanii osób z zewnątrz konieczne było przygotowanie regulaminu castingu, a także przygotowanie umów z uczestnikami na udział w Kampanii. Finalnie Kancelaria opracowała i przygotowała umowy współpracy z influencerami oraz gośćmi biorącymi udział w kampanii, jak i szereg umów z podwykonawcami (umowy o dzieło z producentem wykonawczym, reżyserem, montażystami oraz umowy zlecenia z wykonawcami prac związanych z zakresem kampanii).

Poza kwestiami prawnoautorskimi, dokonano wnikliwej analizy podatkowej zachodzących stosunków prawnych pomiędzy klientem, agencją i podwykonawcami a uczestnikami kampanii. Rozwiązania wymagały również kwestie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi krajowymi oraz prawem Unii Europejskiej (RODO). Wszystkie umowy musiały zostać przygotowane w oparciu o wymogi Regulaminu YouTube i innych serwisów social media. O udanej skuteczności działań świadczy fakt, że współpraca Kancelarii i Talentmedia trwa nadal i wspólnie przystępujemy do realizacji kolejnej edycji kampanii. Ze strony Kancelarii proces prowadził mec. Krzysztof Macionczyk.

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy

Skontaktuj się

Proponowane artykuły