Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jak zabezpieczyć odpowiedzialność w umowach?

kwiecień 2024

W świecie biznesu, zawieranie umów z innymi przedsiębiorcami jest nieuniknione. Podpisując umowę, wchodzimy na pole rywalizacji, pełne zarówno obietnic, jak i ryzyka.…

Formy zawierania umów

kwiecień 2024

Umowy są jak szablony, które kształtują nasze codzienne życie i biznesowe wybory. W polskim prawie, bogactwo form umów stanowi nie tylko zaplecze dla różnorodnych relacji prawnych, ale również fundament pewności i klarowności dla wszystkich stron zaangażowanych w transakcje.…

Co to jest SLA? Service Level Agreement – wszystko co musisz o niej wiedzieć

SLA, czyli Service Level Agreement to umowa, która coraz częściej pojawia się w branży IT. Dzięki niej zagwarantowany zostaje minimalny zakres usług, które mają być świadczone na rzecz klienta.…

What is Vesting? How to implement it in a company?

styczeń 2023

Vesting is a very popular method of motivating company founders, managers or other key employees to work and dedicate themselves to the company.…

What is an NDA? How to draw up a non-disclosure agreement?

maj 2022

When negotiating with investors (or in case of any other commercial negotiation), you will have to disclose a lot of critical information and sensitive data that relates to the company, its capital structure, corporate governance, shareholders' rights and obligations, commercial information and company secrets.…

Negocjacje w branży game dev

kwiecień 2019

Doprowadzenie do ugody między zwaśnionymi stronami wymaga sporych umiejętności, wiedzy i cierpliwości. Przygotowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony jest czasochłonne, a w negocjacjach często dominują negatywne emocje.…

Umowa o dzieło – nowy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło.

styczeń 2021

Wątpliwości przy zawieraniu umowy o dzieło

Zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o dzieło stało się popularną praktyką w wielu przedsiębiorstwach, niezależnie od branży czy rynku.…

Term sheet - podstawowe informacje

maj 2021

Co to jest term sheet i po co się go podpisuje?

Term sheet najczęściej wykorzystywany jest przy okazji szykowania inwestycji w spółkę (np.…

Co to jest umowa NDA? Jak sporządzić umowę o zachowaniu poufności?

maj 2022

Prowadząc negocjacje z inwestorami (czy jakiekolwiek inne negocjacje handlowe), będziesz musiał ujawnić wiele najważniejszych informacji i wrażliwych danych, które dotyczą spółki, jej struktury kapitałowej, ładu korporacyjnego, praw i zobowiązań wspólników, informacji handlowych oraz tajemnic przedsiębiorstwa.…

Co powinna zawierać umowa inwestycyjna?

luty 2022

Jeżeli Twoim planem na rozwój firmy jest pozyskiwanie inwestorów, to wcześniej czy później będziesz potrzebował/a podpisać z inwestorem umowę inwestycyjną.

Sytuacja ta jest szczególnie znana w środowisku startup’owym.…