Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

A Limited Liability Company - the most important information

styczeń 2023

How to set up an LLC? When can a limited liability company start its business activity? Who represents a limited liability company and is responsible for the company's liabilities?…

A limited liability company – pros and cons

maj 2022

A limited liability company is entering the podium as the main form of conducting business activity in Poland.

Despite some stereotypes about an LLC which still appear, more and more entrepreneurs, including foreign investors, invest in this type of business.…

Zmiany organizacyjne w spółce w wyniku konfliktu wspólników - „rozwód wspólników”

czerwiec 2022

W trakcie prowadzenia bieżącej obsługi prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kancelaria - zajmując się sprawą związaną z roszczeniami Spółki względem jednego z jej podwykonawców - wychwyciła trwający u klienta spór pomiędzy wspólnikami.…

Co potrzeba do założenia spółki z o.o.?

październik 2022

Spółkę z o.o. można założyć u notariusza lub przez Internet. Obie metody szczegółowo rozpisałem tutaj, więc jeżeli potrzebujesz się dowiedzieć jakie są różnice i co wybrać – zapraszam do przeczytania.…

Założenie sp. z o.o. i sprzedaż udziałów

listopad 2019

Uczestnictwo w procesie założenia sp. z o.o. przy wykorzystaniu systemu S24 oraz sprzedaż jej udziałów.

System teleinformatyczny S24 umożliwia elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych czy jawnych, a także zgłaszanie zmian w wyżej wymienionych spółkach.…

Na czym polega wymiana udziałów w spółce z o.o.? Praktyczne omówienie wraz z przykładami i case study

czerwiec 2022

Transakcja wymiany udziałów to sposób przejęcia spółki przez większego inwestora lub nabywcę. W ramach transakcji wymiany udziałów, wspólnik spółki zbywanej, wnosi jej udziały aportem do spółki nabywającej, sam dostając w zamian udziały w spółce nabywającej.…

Podwyższenie kapitału zakładowego

sierpień 2018

Uczestnictwo w procesie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz wejścia funduszy Venture Capital do Spółki.

 

Co daje podwyższenie kapitału zakładowego?

Podwyższenie kapitału zakładowego to jeden z najpowszechniej stosowanych sposobów dokapitalizowania spółki.…

Zgromadzenie wspólników online

listopad 2022

Już we wrześniu 2019 roku wprowadzono do kodeksu spółek handlowych przepis pozwalający na odbywanie zgromadzeń wspólników „przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” – a więc mówiąc prościej – np.…

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o..

sierpień 2018

Wpłata pieniędzy do spółki z o.o. to wcale nie taka łatwa sprawa. Z uwagi na obostrzenia formalne, nie można po prostu przelać środków na rachunek bankowy spółki.…

Umowa spółki z o.o. – co powinna zawierać i jak ją przygotować?

czerwiec 2022

Umowa spółki z o.o. to niezwykle plastyczna materia. Można z niej przygotować formę idealnie skrojoną pod potrzeby wspólników czy samej spółki z o.…

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Najbardziej popularne