Prawo umów | kwiecień 2019

Doprowadzenie do ugody między zwaśnionymi stronami wymaga sporych umiejętności, wiedzy i cierpliwości. Przygotowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony jest czasochłonne, a w negocjacjach często dominują negatywne emocje. Prawnicy Kancelarii wykazali się dużą skutecznością, uczestnicząc w kwietniu 2019 w procesie negocjacji przedprocesowych i przygotowania dokumentu ugody pozasądowej dotyczącej odstąpienia od umowy sprzedaży gry komputerowej.

Prawo spółek | lipiec - sierpień 2018

Podwyższenie kapitału zakładowego wraz z wejściem funduszy Venture Capital do Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego to jeden z najpowszechniej stosowanych sposobów dokapitalizowania spółki. Dowiedz się jak przeprowadzić ten proces oraz jakie są jego praktyczne walory.

Prawo spółek | 2018, 2019

Uczestnictwo w procesie założenia sp. z o.o. przy wykorzystaniu systemu S24 oraz sprzedaż jej udziałów. System teleinformatyczny S24 umożliwia elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych czy jawnych, a także zgłaszanie zmian w wyżej wymienionych spółkach. Prawnicy Kancelarii w ostatnim czasie uczestniczyli w procesie założenia i sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem systemu S24.

E-commerce | maj - czerwiec 2019

Obsługa prawna procesu założenia i organizacji międzynarodowego sklepu internetowego.